Poštovane kolegice i kolege,

iznimna mi je čast pozvati Vas u ime Znanstveno-organizacijskog odbora na 3. međunarodni znanstveno-stručni skup FOOD INDUSTRY BY-PRODUCTS, koji će se održati u Osijeku 29. kolovoza 2022. godine.

Skup po treći put organiziraju Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), Udruženje za nutricionizam i dijetetiku, European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) i Hrvatska zaklada za znanost s ciljem ukazivanja na problematiku nastanka, zbrinjavanja i iskorištenja nusproizvoda prehrambene industrije.

Industrija hrane i pića globalno je jedan od najvećih industrijskih sektora, od velikog je značenja za svako gospodarstvo, a u stalnom je porastu i promjenama vezanim prije svega za povećanje broja stanovnika, promjenu prehrambenih navika, promjenu (porast) bogatstva i sl. O važnosti proizvodnje kvalitetne i sigurne hrane za život kao i za svjetsko gospodarstvo ne treba posebno trošiti riječi, ali istodobno treba uzeti u obzir i činjenicu da proizvodnja hrane, počev od poljoprivrede pa do finalizacije ima iznimno velik utjecaj na okoliš i to preko korištenja resursa kao i preko emisije u okoliš. Tijekom proizvodnje hrane nastaje značajna količina nusproizvoda (u nekim slučajevima i preko 80 %) koji uglavnom predstavljaju opterećenje industriji, a u najboljem slučaju problem se rješava korištenjem u hranidbi stoke. U Rezoluciji Europskog parlamenta od 10. veljače 2021. o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo posebno se ističe „važna ulogu održivih proizvoda na biološkoj osnovi u prijelazu na kružno i klimatski neutralno gospodarstvo, posebice oporaba biološkog otpada i upotreba ostataka i nusproizvoda“. Sve su to razlozi da se s različitih razina danas financiraju brojna znanstvena i stručna istraživanja koja se bavi navedenom problematikom i koja su urodila nizom rješenja – od primjene nusproizvoda prehrambene industrije u izolaciji različitih bioaktivnih komponenti, proizvodnji biogoriva, proizvodnji proizvoda za ljudsku prehranu obogaćenih biološki vrijednim sastojcima i sa smanjenom kalorijskom vrijednošću, proizvoda namijenih stočarstvu i sl.

O svemu navedenome će na Skupu, kroz interdisciplinaran pristup, govoriti prehrambeni tehnolozi, agronomi, nutricionisti, kemijski tehnolozi te biotehnolozi, prezentirajući svoja istraživanja i iskustva, ali i iznoseći najnovije spoznaje u svijetu na temu Skupa.

Ovogodišnji Skup biti će održan kroz plenarna, pozvana, usmena i posterska priopćenja, a tijekom Skupa održat će se i promocija znanstvene monografije pod naslovom Neke mogućnosti iskorištenja nusproizvoda prehrambene industrije – Knjiga 4 (Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, ur. Drago Šubarić, Antun Jozinović i Mario Panjičko) u kojoj su 72 autora u 19 poglavlja dali svoje viđenje iskorištenja nekih nusproizvoda prehrambene industrije.

Veselimo se susretu u Osijeku!

 

S poštovanjem,

Predsjednik Znanstveno-organizacijskog odbora

prof. dr. sc. Drago Šubarić