PRIJAVA RADOVA

Sažeci (do 250 riječi), na hrvatskom i engleskom jeziku, trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu sažetaka i poslani putem online obrasca.

Sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka.

PRIJAVA SUDIONIKA

Svi sudionici, bez obzira da li sudjeluju s radom ili ne, trebaju se prijaviti putem online obrasca.

KOTIZACIJE

Puna kotizacija*  500,00 HRK
*PDV uključen  


Kotizacija uključuje: sudjelovanje u radu Skupa, materijale Skupa, osvježenje za vrijeme stanki i zajednički ručak sudionika.

Jedna kotizacija pokriva sudjelovanje s jednim radom na Skupu.

PODACI ZA UPLATU

Kunsko plaćanje*
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Franje Kuhača 18, 31000 Osijek
Addiko Bank d.d.
IBAN code: HR1725000091102017142
OIB: 96371000697
Svrha doznake: III. FIB CONFERENCE_Ime i Prezime sudionika

*Na uplatnici obvezno navesti Naziv, adresu i OIB uplatitelja

Devizne uplate*
Faculty of Food Technology Osijek
Franje Kuhača 18, 31000 Osijek
Addiko Bank d.d.
IBAN code: HR1725000091102017142
SWIFT/BIC code: HAABHR22
VAT: HR96371000697
With notification: III. FIB CONFERENCE_Name and Surname of Participant

*Please, state full name, address and VAT number of the payer. Please, before sending the money check with your bank if the field Details of Charges are marked as OUR. We will not accept the transaction if details of Charges are marked as SHA (Shared) or Ben (Beneficiary)