REGISTRACIJA I SLANJE SAŽETKA

  Sažeci (do 250 riječi), na hrvatskom i engleskom jeziku, trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu sažetaka.

  Ime*

  Prezime*

  Institucija*

  Adresa institucije*

  Država*

  E-mail*

  Način sudjelovanja*

  Plenarno predavanjePozvano predavanjeUsmeno priopćenjePosterSudjelovanje bez rada

  Učitajte sažetak*

  PODACI ZA IZDAVANJE PONUDE I RAČUNA

  Potrebno poslati ponudu za uplatu kotizacije*

  DANE

  Naziv platitelja (Naziv institucije ili ime i prezime fizičke osobe)*

  Adresa platitelja*

  OIB platitelja*

  Opći uvjeti i odredbe