UPUTE AUTORIMA

Prijava radova

Sažeci (do 250 riječi), na hrvatskom i engleskom jeziku, trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu sažetaka i poslani putem online obrasca.

Sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka.

Usmena priopćenja

Sve vrste usmenih priopćenja (plenarna predavanja, pozvana predavanja i usmena priopćenja) mogu biti prezentirane na engleskom ili hrvatskom jeziku. Prezentacije trebaju biti pripremljene u programskom alatu MS Office Power Point. Vrijeme izlaganja za plenarna predavanja je 25 minuta, za pozvana predavanja 15 minuta te za usmena priopćenja 10 min.

Posterska priopćenja

Posterska priopćenja mogu biti pripremljena na engleskom ili hrvatskom jeziku. Dimenzije postera trebaju biti 100 cm visine i 70 cm širine. Materijali potrebni za postavljanje postera biti će osigurani od strane organizatora.