Ivana Tomac, dipl. ing., asistent


Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Prehrambena tehnologija

Znanstveno-nastavno zvanje: Asistent


Kontakt

Adresa:
Franje Kuhača 18
 
31107 Osijek, CROATIA
tel:
031 224 346
fax:
031 207 115
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

eCVF

OSOBNI PODACI
 
 
Ime i prezime
Ivana Tomac
Adresa
Franje Kuhača 18, 31107 Osijek
Telefon
031/224-300
Telefaks
031/207-115
Elektronička pošta, Web adresa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Državljanstvo
Hrvatsko
Datum rođenja
31.05.1979.
Matični broj iz Upisnika znanstvenika
313586
   
.
 
RADNO ISKUSTVO
 
.
 
Datumi (od - do)
01.04.2011.  -
Ustanova zaposlenja
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera, Franje Kuhača 18, pp 709, HR-31000 Osijek
Naziv radnog mjesta
Asistent
Funkcija
Asistent
Područje rada
Fizikalna kemija,
Instrumentalne metode analize,
Instrumentalne metode II,
Inženjerska kemija
 
.  
Datumi (od - do)
01.04.2009. – 31.03.2011
Ustanova zaposlenja
Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, HR- Osijek
Naziv radnog mjesta
Agrokemijski laboratorij
Funkcija
Znanstveni novak
Područje rada
Rad na znanstveno – istraživačkom projektu
   
Datumi (od - do)
01.07.2008. – 31.03.2009
Ustanova zaposlenja
Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, HR- Osijek
Naziv radnog mjesta
Agrokemijski laboratorij
Funkcija
Stručni suradnik
Područje rada
Analiza sastava sirovina na slijedećim elektrokemijskim uređajima: HPLC, spektrofotometar, uređaj za određivanje udjela vlakana, uređaj za određivanja količine bjelančevina.
   
Datumi (od - do)
svibanj 2009.
Ustanova zaposlenja
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera, Franje Kuhača 18, pp 709, HR-31000 Osijek
Naziv radnog mjesta
Asistent
Funkcija
Vanjski suradnik
Područje rada
Edukacija studenata (laboratorijske vježbe), ocjenjivanje studenata (kolokvij)
   
Datumi (od - do)
04.07.2007. - 30.06.2008.
Ustanova zaposlenja
Saponia d.d. Osijek, M. Gupca 2, HR - Osijek
Naziv radnog mjesta
Institut, Razvoj tekućih detergenata
Funkcija
Asistent
Područje rada
Istraživanje i razvoj tekućih detergenata
   
Datumi (od - do)
Akademska godina 2007./2008.
Ustanova zaposlenja
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera, Franje Kuhača 18, pp 709, HR-31000 Osijek
Naziv radnog mjesta
Asistent
Funkcija
Vanjski suradnik
Područje rada
Edukacija studenata (laboratorijske vježbe), ocjenjivanje studenata (kolokvij)
   
Datumi (od - do)
15.12.2005. - 15.04.2007.
Ustanova zaposlenja
Ured državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji, Trg Lava Mirskog 1, HR - Osijek
Naziv radnog mjesta
Stručni suradnik
Funkcija
Vježbenik
Područje rada
Poslovi sanitarnog inspektora – nadzor nad zdravstvenom ispravnosti hrane, provedba mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće uporabe te uzorkovanje hrane i predmeta opće uporabe
   
ŠKOLOVANJE
 
.
 
Datum
2005. -
Mjesto
Osijek
Ustanova
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje
Prehrambeno inženjerstvo – poslijediplomski znanstveni studij
.  
Datum 1997. – 2004.
Mjesto Osijek
Ustanova Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje

Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije i procesnog inženjerstva

Tema diplomskog rada: ''Usporedba kakvoće jogurta u prahu dobivenog liofilizacijom i sušenjem raspršivanjem''

.  
USAVRŠAVANJE
 
   
Godina 01.08.2008. -
Mjesto Osijek
Ustanova Udruga Optimalnom težinom do zdravlja ''VAGA''
Područje Održavanje radionica o pravilnoj prehrani u osnovnim i srednjim školama, održavanje predavanja o važnosti pravilne prehrane kod sportaša rekreativaca
   
Godina 15.05.2007. - 15.06.2007.
Mjesto Bratislava, Slovačka
Ustanova Slovak Technical University in Bratislava (Tehničko sveučilište u Bratislavi, Slovačka)
Faculty of chemical and food engineering in Bratislava (Fakultet kemijskog i prehrambenog inženjerstva)
Institute of Analytical chemistry (Institut za analitičku kemiju)
CEEPUS Stipendija za studijsko usavršavanje u sklopu izrade doktorske disertacije
Područje Rad na AAS – u (atomski spektrometar), razvoj i primjena novih elektrokemijskih metoda na elektrokemijske uređaje (kulometrija, voltametrija, amperometrija), analiza hrane na teške metale, antioksidanse (askorbinska kiselina i polifenoli), određivanje ukupnih iona u anorganskim uzorcima
.  
Godina veljača 2002. - sbanj 2002.
Mjesto Veracruz, Meksiko
Ustanova Instituto Tecnológico de Veracruz , Mexico
Unidad de Investigacion y Desarrollo en Alimentos
Područje

Profesionalna razmjena studenata
Profesionalna praksa
Praktikant
Rad na znanstvenim projektima:

a) Usporedba kakvoće jogurta u prahu dobivenog liofilizacijom i sušenjem raspršivanjem

b) Optimalni uvjeti za proizvodnju piva

   
Godina kolovoz 2000.
Mjesto Osijek
Ustanova Ured državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji
Služba za društvene djelatnosti
Odsjek Sanitarne inspekcije
Osijek
Područje Stručna praksa
Praktikant
   
Godina 1999. - 2003.
Mjesto Osijek
Ustanova Prehrambeno tehnološki fakultet
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Katedra za primjenjenu kemiju i instrumentalne metode
Fizikalna kemija
Područje Demonstrator – stručna pomoć pri izvođenju laboratorijskih vježbi i kolokvija
Rad na elektrokemijskim instrumentima
   
OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 
.
 
Materinji jezik
Hrvatski
Strani jezici
 
Jezik
Engleski / Njemački / Španjolski / Talijanski
Govori
Izvrsno / Vrlo dobro / Osnovno / Osnovno
Piše
Izvrsno / Izvrsno / Dobro / Osnovno
Čita
Izvrsno / Izvrsno / Dobro / Osnovno
.
 
SOCIJALNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 
   
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
I.A.E.S.T.E. (UDRUGA ZA RAZMJENU STUDENATA TEHNIČKE STRUKE)
KOORDINATOR
   
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

RAD S VEĆINOM MICROSOFT PROGRAMA ( MICROSOFT OFFICE), INTERNET, ORIGIN
   
OSTALE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 
.
 
VOZAČKA DOZVOLA
B kategorije
 
 
DODATNI PODACI
 
   
PRIVITCI
Download eCVF

Nastavni rad

Nastavna djelatnost Predmet
Preddiplomski studij Fizikalna kemija,
  Instrumentalne metode analize
Diplomski studij Inženjerska kemija,
  Instrumentalne metode II