Prijava za radionice

Ime*

Prezime*

Institucija*

Adresa institucije*

Djelatnost*

Telefon*

Kontakt e-mail*

Molimo da označite radionice na kojima želite prisustvovati

Radionica "RECITE DA DONIRANJU HRANE"
11. lipnja 2019., 18:00 sati, Dvorana "Javor", Hotel Osijek
DANE

Radionica "NOVA PRAVILA ZA OZNAČAVANJE ZEMLJE PODRIJETLA GLAVNOG SASTOJKA HRANE"
12. lipnja 2019., 16:15 sati, Dvorana "Lipa", Hotel Osijek
DANE

Radionica "KAKO SNIZITI GLIKEMIJSKI INDEKS PROIZVODA NA BAZI ŽITARICA"
13. lipnja 2019., 17:00 sati, Dvorana "Lipa", Hotel Osijek
DANE