JESENSKI UPISNI ROK

SLOBODNA UPISNA MJESTA u jesenskom upisnom roku za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija u ak. god. 2018./2019. su kako slijedi:

  • 17 upisnih mjesta za redovite studente 
  • 5 upisnih mjesta za strane državljane 
  • 5 upisnih mjesta za kandidate starije od 25 godina

Upis kandidata u jesenskom upisnom roku provoditi će se 21. rujna 2018., a detaljnije informacije i upute vezane za upis biti će objavljene na web stranici 19. rujna 2018. nakon 16:00 sati. 


prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić,
prodekan za nastavu

 

Naslovnica Obavijesti Naslovnica SLOBODNA UPISNA MJESTA - jesenski upisni rok!