RASPORED UPISA KANDIDATA
u I. nastavnu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija
Prehrambena tehnologija
u ak. god. 2018./2019. prema konačnoj rang listi (jesenski rok)

Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek će upis kandidata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija (jesenski upisni rok) u akademskoj godini 2018./2019. provoditi

u petak, 21. rujna  2018. u 9:00 h

prema popisu kandidata u prilogu!

Raspored upisa napravljen je prema konačnoj rang listi kandidata koji su stekli pravo upisa u jesenskom roku na Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.

Kandidati se trebaju osobno odazvati upisu. U slučaju nemogućnosti osobnog dolaska iz opravdanih razloga kandidati obvezno trebaju kontaktirati Studentsku referadu (tel: 031/224‑331, e.mail: referada@ptfos.hr).

Kandidati koji se ne odazovu upisu (prema rasporedu ili dogovoru) gube pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijeku u ak. god. 2018./2019. 

Kandidati se trebaju javiti u Studentsku referadu, koja se nalazi na I. katu, lijevo (F. Kuhača 18, Osijek).

Upisi će se provoditi:

-        elektronskim upisom studijske godine i unošenjem osobnih podataka* (elektronski, preko računala)

-        popunjavanjem Matičnog lista*.

*mole se kandidati da obavezno pogledaju slijedeće dokumente kako bili upoznati s podacima koji će se od njih tražiti prilikom upisa: Studomat_osobni_podaci.pdf

Ukupni troškovi upisa iznose 410,00 kn i uključuju: troškove upisa, upisnih materijala, studentske iskaznice, projekte Studentskog zbora i obvezno osiguranje studenata.

Troškovi upisa se uplaćuju  na žiro račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.).

 

Prilikom uplate obavezno je navođenje sljedećih elemenata:

Platitelj:                             Ime i prezime studenta, adresa stanovanja

Primatelj:                           Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, Osijek

Iznos:                                 410,00

IBAN primatelja:               HR1725000091102017142

Model:                                67

Poziv na broj:                    OIB studenta

Opis plaćanja:                   Ime i prezime studenta

Za upis je potrebno donijeti:

·       Svjedodžbu o položenoj državnoj maturi ili Potvrdu o položenim ispitima državne mature (ukoliko kandidati još nisu dobili svjedodžbu/potvrdu, naknadno će je donijeti)

·       Svjedodžbu o završnom radu (kandidati koji nisu završili gimnaziju)

·       jednu (1) fotografije veličine 4 x 6 cm,

·       presliku osobne iskaznice (obje strane),

·       potvrdu o uplaćenim troškovima upisa i

·       kemijsku olovku

Kandidati koji po prvi put upisuju preddiplomski sveučilišni studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a prethodno su već bili upisani na preddiplomski studij u statusu redovnog studenta (na bilo kojem fakultetu, odnosno studijskom programu), prilikom upisa plaćaju punu školarinu za I. godinu preddiplomskog studija u iznosu 7.370,00 kuna.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon studentske referade: 031/224-331 ili e-mail: upisi@ptfos.hr

 

POPIS KANDIDATA

R.br.

Plasman

Kandidat

Upisni broj

Studirao na

drugim studijima

1

1

Vrebac, Anđela

776

0

2

2

Tomić, Anamarija

2048

0

3

3

Kovačić, Anamarija

469

0

4

4

Kajzogaj, Josip

425

0

5

5

Barić, Ivona

2196

DA

6

6

Brođanac, Andrea

1677

0

7

7

Jedvajić, Paula

3337

0

8

8

Babić, Marko

1239

0

9

9

Boras, Marija

1973

DA

10

10

Hutz, Mario

1521

0

11

11

Tot, Ivona

779

0

12

12

Sušak, Karlo

1907

0

13

13

Kramar, Matea

2435

0

14

14

Batrnek, Angela

2652

0

15

15

Dragomirović, Matej

1931

0

16

16

Sente, Matea

1324

0

17

17

Jurić, Antonia

170

0

 
Naslovnica Obavijesti Naslovnica Obavijest o upisu u I. godinu preddiplomskog studija, jesenski rok