Ministarstvo znanosti i obrazovanja u postupku odabira projekata u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.1.1.02. Internacionalizacija visokog obrazovanja donijelo je odluku o financiranju sveukupno 30 projekata, među kojima je i projekt UP.03.1.1.02.0004 naziva Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku, čiji je nositelj Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, a partneri na projektu su Medicinski fakultet Osijek i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odobreni iznos financiranja je 1.776.323,15 kn, a trajanje projekta je 24 mjeseca.

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o financiranju projekta: Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku