Poštovani,

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek donio je 7. veljače 2019. Odluku kojom je utvrđenavisina troškova za provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek,  KLASA: 602-04/19-01/03, URBROJ: 2158-82-01-19-01, u iznosu od 150,00 kuna. Sukladno navedenoj Odluci troškove provjere snose podnositelji zahtjeva za provjeru vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava.

Slijedom navedenog, prilikom podnošenja zahtjeva za provjeru vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima, potrebno je uz zahtjev priložiti i potvrdu o uplati 150,00 kuna na račun Fakulteta.

 

Obvezni podaci za uplatu:

Platitelj:                     Naziv ustanove

Primatelj:                   Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, Osijek

Iznos:                          150,00 kuna

IBAN primatelja:        HR1725000091102017142

Model:                        67

Poziv na broj:             OIB platitelja

Opis plaćanja:            trošak provjere vjerodostojnosti

 

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Provjera vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava