Pozivamo Vas da budete dio prvog Nacionalnog istraživanja prehrambenih navika dojenčadi i djece, koje se provodi na reprezentativnom uzorku djece dobi od 3 mjeseca do 9 godina, na području cijele Republike Hrvatske.  Istraživanje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ), Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom u Zagrebu (PBF) i Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Osijeku (PTF). Ukoliko ste roditelj i imate dijete u dobi od 3 mjeseca do 9 godina te želite biti aktivni sudionik ovog istraživanja značajnog prije svega za djecu, pronađite više informacija o samom istraživanju i obrazac za prijavu na: https://www.hah.hr/poziv-za-sudjelovanje-u-prvom-nacionalnom-istrazivanju-prehrambenih-navika-dojencadi-i-djece-do-9-godina/

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Poziv za sudjelovanje u prvom nacionalnom istraživanju prehrambenih navika dojenčadi i djece do 9 godina