Dodijeljene nagrade na sjednici Fakultetskog vijeća 27. lipnja 2019.:

 

Nagrade Fakulteta u 2019. godini za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u prethodnoj kalendarskoj godini (2018.):

·         NASTAVNIKU: prof. dr. sc. Dragi Šubariću

·         SURADNICI: Martini Jakovljević, mag. nutr.

 

Nagrada Fakulteta u 2019. godini za izuzetno zalaganje u radu na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek:

·         Teri Mandić

 

Nagrada Fakulteta u 2019. godini za posebna postignuća u izvannastavnim aktivnostima ostvarenim u akademskoj godini 2017./2018. (osvojeno 1. mjesto na nacionalnom natjecanju u kreiranju eko-inovativnih prehrambenih proizvoda Ecotrophelia Hrvatska 2018. održanom u Zagrebu i na osvojenom 14. mjestu na međunarodnom natjecanju Ecotrophelia Europe 2018. održanom u Parizu, Francuska):

·         Grupi studenata PTFOS-a

Korani Cindrić

Šimunu Kvaterniku

Azri Kovačić

Mariji Serdarević

Tomi Tadiću

 

Dekanove nagrade u 2019. godini:

·         Studentici Valentini Lukenda, redovitoj studentici II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija, za ostvaren najbolji uspjeh tijekom I. godine studija u akademskoj godini 2017./2018.

·         Studentici Petri Bratuševac, redovitoj studentici III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija, za ostvaren najbolji uspjeh tijekom II. godine studija u akademskoj godini 2017./2018.

·         Studentici Ivani Anić, redovitoj studentici II. godine diplomskog sveučilišnog studija Prehrambeno inženjerstvo, za ostvaren najbolji uspjeh tijekom I. godine studija u akademskoj godini 2017./2018.

·         Studentu Robertu Šimunoviću, redovitom studentu II. godine diplomskog sveučilišnog studija Procesno inženjerstvo, za ostvaren najbolji uspjeh tijekom I. godine studija u akademskoj godini 2017./2018.

·         Studentici Martini Gložinić, redovitoj studentici II. godine diplomskog sveučilišnog studija Znanost o hrani i nutricionizam, za ostvaren najbolji uspjeh tijekom I. godine studija u akademskoj godini 2017./2018.

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Dodjela nagrada Fakulteta i Dekanovih nagrada, u 2019. godini