Organizacijski odbor znanstveno-stručnog skupa „Voda za sve“objavljuje

Natječaj

za dodjelu Nagrade za najljepšu studentsku fotografiju na temu Svjetskog dana voda

Natječaj je otvoren do 27. veljače 2016. godine.

Organizacijski odbor znanstveno-stručnog skupa „Voda za sve“od 2011. godine, zajedno sa srodnim sveučilišnim sastavnicama i gospodarskim subjektima na području Osječko-baranjske županije koji djeluju u području zaštite i prerade voda, organiziraju znanstveno-stručni skup „Voda za sve“ u cilju obilježavanja Svjetskog dana voda te okupljanja i razmjene iskustava znanstvenika i stručnjaka koji se u svom radu bave problematikom zaštite i očuvanja vodnog bogatstva te preradom vode za ljudsku potrošnju i pročišćavanja otpadnih voda.

Pozivamo studentice i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kreativce i ljubitelje fotografije, da nam se pridruže obilježavanju Svjetskog dana voda 2016. godine prijavom svojih fotografija na ovaj natječaj.

Pravila Natječaja

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi studentice i studenti i preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, svih znanstvenih i umjetničkih područja.

Na Natječaj studenti i studentice prijavljuju fotografije s tematikom vode, odnosno Svjetskog dana voda nastale na području Republike Hrvatske.

Fotografije trebaju biti isključivo u digitalnom obliku, u JPG formatu, rezolucije ne manje od 300 dpi (2 megapiksela) te ne smiju sadržavati tekstualne poruke niti potpise.

Neistinite montaže ne primamo, a fotografije koje ne udovoljavaju tehničkim propozicijama neće biti prihvaćene.

Natjecatelj/ica-autor/ica osobno je odgovoran/a za prikazani motiv na fotografiji, te materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči da ne postoje prava trećih osoba i da će sve eventualne zahtjeve trećih osoba rješavati osobno i bez dodatne naknade po organizatora ovog Natječaja.

Autor fotografija poslanih na ovaj Natječaj prepušta ostvarivanje autorskog prava u dijelu reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti dostavljenih fotografija Organizacijskom odboru znanstveno-stručnog skupa „Voda za sve“ vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno, u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom mediju u svrhu promidžbe navedenog Skupa te se za takovo korištenje autorskog djela odriče honorara u bilo kojem obliku kao i prava na potraživanje autorske naknade.

Pri svakom korištenju fotografija iz ovog Natječaja Organizacijski odbor se obvezuje naznačiti autora.

Na ovaj Natječaj svaki student može prijaviti najviše tri fotografije.

Prema odluci Organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa „Voda za sve“ i na prijedlog Prosudbenog odbora, Nagrada koja je predmet ovog Natječaja sastoji se od povelje i materijalne nagrade, a nagrađuje se samo jedna fotografija dok će se najboljih dvadeset fotografija izložiti tijekom održavanja znanstveno-stručnog skupa „Voda za sve“ ožujka 2016. u Osijeku.

Odluka o dodjeli Nagrade bit će objavljena najkasnije 8. ožujka 2016. godine na web stranicama sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Fotografije je potrebno poslati na e-mail: ivana.lauš@ptfos.hr s naznakom “Za foto-natječaj Voda za sve” najkasnije do 27.2.2016. godine. Pristigle fotografije nakon toga datuma neće se uzeti u obzir.

Natječajza dodjelu Nagrade za najljepšu studentsku fotografiju na temu Svjetskog dana voda provodi se u cilju popularizacije grana znanosti koje se bave očuvanjem vodnog bogatstva Republike Hrvatske.

 

doc. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić

predsjednica Organizacijskog odbora

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za dodjelu nagrade za najljepšu studentsku fotografiju na temu Svjetskog dana voda