Obavještavaju se pristupnici na Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za kakvoću hrane (zamjena za vrijeme bolovanja) da je temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 25. travnja 2017. (KLASA: 003-08/17-06/05, URBROJ: 2158-82-06-17-08) izabrana pristupnica Lidija Šoher, mag. nutr.

Janja Perić, dipl. iur.
 

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Obavijest o izboru i prijamu _ Natječaj objavljen 3. ožujka 2017.