Dodjela Dekanovih nagrada za 2017. godinu, nagrade Fakulteta za posebna postignuća u izvannastavnim aktivnostima ostvarenim u području sporta u prethodnoj akademskoj godini, nagrada Fakulteta za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u prethodnoj kalendarskoj godini, i nagrada Fakulteta za dugogodišnji častan i uzoran rad na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek-sjednica Fakultetskog vijeća održana 30. svibnja 2017.

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Dodjela nagrada Fakulteta u 2017. godini za prethodnu akademsku i kalendarsku godinu, za dugogodišnji rad na Fakultetu, te Dekanove nagrade za 2017. godinu