Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je

NATJEČAJ

za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj upisanim na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima* te studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisanim na poslijediplomske sveučilišne studije.

 

Rok za podnošenje prijava: 6. studenog 2017.

 

Sve informacije na poveznici: https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-10000-drzavnih-stipendija-za-akademsku-godinu-20172018?cat=145

 

 

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.