Obavještavaju se pristupnici na Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za kemiju i ekologiju da je temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 23. listopada 2017. (KLASA: 003-08/17-06/14, URBROJ: 2158-82-06-17-05) izabrana pristupnica Martina Jakovljević, mag. nutr.

Janja Perić, dipl. iur.

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Obavijest o izboru i prijamu _ Natječaj objavljen 1. rujna 2017