ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 11. studenoga 2016. godine (Narodne novine, br. 105/16.), na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na 3. sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine donio je ODLUKU 0 DODJELI Državnih nagrada za znanost za 2016. godinu.

Nagradom za životno djelo u području biotehničkih znanosti nagrađena je akademkinja Vlasta Piližota, s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Akademkinja Vlasta Piližota tijekom svog je radnog vijeka mnogobrojnim znanstvenim aktivnostima značajno pridonijela razvoju prehrambene tehnologije i prehrambenog inženjerstva kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. Vodila je mnogobrojna istraživanja u sklopu projekata na kojima je bila kao voditeljica ili suradnica, što je i rezultiralo objavljivanjem više od 120 znanstvenih i stručnih radova, i pozvanim predavanjima kako u zemlji tako i inozemstvu. Autorica, odnosno koautorica je knjige i više poglavlja u knjigama. Članica je istaknutih nacionalnih i međunarodnih asocijacija. Obnašala je niz odgovornih funkcija. Nagrade i priznanja za svoj rad dobila je ne samo u Hrvatskoj, nego i u inozemstvu. Dobitnica je i ugledne državne nagrade za znanost za 2013. godinu.

 

 

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Akademkinja Vlasta Piližota dobitnica Državne nagrade za znanost za 2016. godinu, Nagrade za životno djelo, u području biotehničkih znanosti