Obavještavaju se pristupnici na Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik, u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, da je temeljem Odluke dekana od 26. listopada 2017. (KLASA: 112-01/17-02/01, URBROJ: 2158-82-01-17-19) izabrana pristupnica Ivana Dodlek Šarkanj.

 

Janja Perić, dipl. iur.

 

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Obavijest o izboru i prijamu _ Natječaj objavljen 15. rujna 2017.