Obavještavaju se pristupnici na Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika na Katedri za strane jezike i kineziologiju, da je temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 31. listopada 2017. (KLASA: 003-08/17-06/15, URBROJ: 2158-82-06-17-10) izabrana pristupnica mr. sc. Lahorka Budić, prof.

 

Janja Perić, dipl. iur.

 

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Obavijest o izboru i prijamu predavača _ Natječaj objavljen 1. rujna 2017.