Naslovnica

Opširnije...

Poštovane kolegice i kolege,

dragi prijatelji Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek,

 

Potaknuti pozitivnim iskustvima mnogih svjetskih i domaćih fakulteta i sveučilišta, dobrim primjerima ostvarene suradnje između bivših studenata PTF-a i Fakulteta, te sve brojnijim upitima za različite oblike pomoći i suradnje od strane bivših studenata, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek je pokrenuo osnivanje Udruge bivših studenata i prijatelja PTF-a (TehnOS).

 

Fakultet ove godine obilježava 40 godina postojanja tijekom kojih je više od 1300 studenata završilo studij na PTF-u i steklo neku od diploma (dipl. ing., mr. sc., dr. sc., univ. spec., mag. ing.). Ponosni smo na sve njih te nam je želja „održati ih na okupu" i trajno povezati s  Fakultetom, ali i međusobno. Cilj osnivanja Udruge je očuvanje tradicije PTF-a, promicanje ugleda Fakulteta i inženjerske struke, poboljšanje kvalitete studiranja, unaprjeđenje znanstvenog i stručnog rada, pružanje pomoći sadašnjim studentima u obavljanju stručne prakse i zapošljavanja, ali i pomaganje članovima Udruge ovisno o njihovim potrebama.

 

Sigurni smo da ćete podržati naše namjere i da ćemo zajedno iskoristiti mogućnosti koje nudi ovakvo povezivanje te da će nam članstvo u Udruzi, pored koristi za sve nas, pružiti i zadovoljstvo ponovnog druženja s kolegama i probuditi osjećaj ponosa i pripadnosti Prehrambeno‑tehnološkom fakultetu i Sveučilištu u Osijeku.

Stoga, ako ste završili studij, magistrirali ili doktorirali na PTF-u Osijek, zaposleni ste na PTF-u, ili ste jednostavno prijatelj Fakulteta, pozivamo vas da se pridružite Udruzi TehnOS ispunjavanjem priložene pristupnice.

Ispunjenu Pristupnicu možete dostaviti putem elektronske pošte na adresu janja.peric@ptfos.hr.

Veselimo se svakoj prijavi!

 

Predsjednik Inicijativnog odbora i

Dekan PTF-a

prof. dr. sc. Drago Šubarić

 

DOKUMENTI  ZA  PREUZIMANJE:

PRISTUPNICA

STATUT Udruge TehnOS

Opširnije...

Opširnije...

U skriptarnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u prodaji je knjiga - udžbenik „Tehnologija kulena i drugih fermentiranih kobasica“ autora prof. dr. sc. Dragana Kovačevića. Knjiga se prodaje po cijeni od 210 kuna, a osim izravne kupnje u skriptarnici Fakulteta možete je naručiti i na adresi:

n/r gospođe Sande Hasenay
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Kuhačeva 20
31 000 Osijek
Hrvatska

Tel: +385 31 224 343
Fax:+385 31 207 115
E-mail:
sanda.hasenay@ptfos.hr