Nagrade, zahvalnice i priznanja dodijeljena zaposlenicima PTFOS-a

 • prof. dr. sc. Tomislav Klapec, 1998. -Državna godišnja nagrada za znanost Hrvatskog sabora za mlade znanstvenike.
 • prof. dr. sc. Antonija Perl-Pirički, 2002. - Državna godišnja nagrada za znanost Hrvatskog sabora za mlade znanstvenike za doprinos istraživanju sigurnosti prehrane stanovništva i sigurnosti hrane.
 • prof. dr. sc. Antonija Perl-Pirički, 2002. -Nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Vera Johanides za uspješne istraživačke rezultate u području biotehničkih znanosti.
 • izv. prof. dr. sc. Darko Velić, 2003.- Nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Vera Johanides za uspješne istraživačke rezultate u području biotehničkih znanosti.
 • prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić Hardi, 2005.- Medalja “International Association for Cereal Science and Technology” za višegodišnju organizaciju kongresa “Flour‐Bread”.
 • doc. dr. sc. Sandra Budžaki, 2005. -  Nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Vera Johanides za uspješne istraživačke rezultate u području biotehničkih znanosti.
 • doc. dr. sc. Hrvoje Pavlović, 2005. - Nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Vera Johanides za uspješne istraživačke rezultate u području biotehničkih znanosti.
 • doc. dr. sc. Vedran Slačanac, 2005. - Nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Vera Johanides za uspješne istraživačke rezultate u području biotehničkih znanosti.
 • prof. dr. sc. Drago Šubarić, 2006. - Zahvalnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu za dugogodišnju suradnju
 • prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić Hardi, 2006. - Priznanje Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu za dugogodišnju suradnju i izvanredan doprinos na promicanju visokog obrazovanja, znanosti i struke.
 • doc. dr. sc. Jurislav Babić, 2007. - Nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Vera Johanides za uspješne istraživačke rezultate u području biotehničkih znanosti.
 • prof. dr. sc. Srećko Tomas, 2007. -Nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske „Rikard Podhorsky“ zaosobito vrijedno znanstveno-stručno dostignuće tijekom protekle tri godine.
 • prof. dr. sc. Milena Mandić, 2007. - Priznanje Gradske lige protiv raka Osijek povodom 40 godina djelovanja za osobito zalaganje i nesebičnu pomoć u ostvarivanju plemenitih ciljeva.
 • prof. dr. Milena Mandić, 2008. - Godišnja nagrada za znanost Hrvatskog sabora za značajno znanstveno dostignuće, a za doprinos unapređenju kakvoće i sigurnosti hrane i prehrane.
 • izv. prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, 2008. - Nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Vera Johanides za uspješne istraživačke rezultate u području biotehničkih znanosti.
 • prof. dr. sc. Drago Šubarić, 2009. -Priznanje NERDA-e (Northeast Regional Development Association) za doprinos razvoju ekonomske regije sjeveroistočna BiH )
 • doc. dr. sc. Ana Bucić-Kojić, 2009. - Nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Vera Johanides za uspješne istraživačke rezultate u području biotehničkih znanosti.
 • doc. dr. sc. Mirela Kopjar, 2009. - Nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Vera Johanides za uspješne istraživačke rezultate u području biotehničkih znanosti.
 • prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić-Hardi, 2009. - Nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, „Moć znanja“ za zamjetan znanstveni doprinos u polju prehrambene tehnologije ostvaren tijekom perioda iza Domovinskog rata.
 • dr. sc. Ivana Novak, 2009. -Državna godišnja nagradu za znanost za znanstvene novake.
 • prof. dr. sc. Drago Šubarić, 2010. - Pečat Grada Osijeka za izuzetna ostvarenja na području znanosti.
 • prof. dr. sc. Drago Šubarić, 2010. - Godišnja državna nagrada Hrvatskog sabora za popularizaciju i promidžbu znanosti.
 • Povelja zahvale prof. dr. sc. Srećku Tomasu Sveučilišta u Mostaru za doprinos razvoju sveučilišta, 2012.
 • dr. sc. Stela Jokić, 2011.- “Državna nagrada za znanost za 2011. godinu“ u kategoriji Godišnja nagrada znanstvenim novacima iz područja Biotehničkih znanosti.
 • akademkinja Vlasta Piližota, 2011. - Zahvala za dugogodišnju suradnju i zasluge za razvoj studija prehrambene tehnologije; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, povodom 50. obljetnice studija prehrambene tehnologije
 • doc. dr. sc. Stela Jokić, 2012. - „Godišnja nagrada za znanost za 2012. godinu“ od Osječko-baranjske županije
 • prof. dr. sc. Drago Šubarić, 2012. -Godišnja nagrada Hrvatske akademije tehničkih znanosti Rikard Podhorsky za 2012. godinu
 • doc. dr. sc. Stela Jokić, 2013.- Godišnja nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2014. za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2013. godini
 • Bojan Šarkanj, dipl. ing., 2013.- Godišnja nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2014. za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2013. godini
 • doc. dr. sc. Stela Jokić, 2013. - Nagrada za iznimna postignuća u području znanosti od Općine Đurđenovac
 • doc. dr. sc. Stela Jokić, 2013.  - dobitnica je Godišnje nagrade mladom znanstveniku Vera Johanidesnagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, u 2013. godini
 • akademkinja Vlasta Piližota, 2013. - Godišnja državna nagrada za znanost u području biotehničkih znanosti za značajno znanstveno dostignuće, za unapređenje tehnologije prerade voća i voćnih proizvoda.
 • doc. dr. sc. Đurđica Ačkar, 2014. - Nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Vera Johanides za uspješne istraživačke rezultate u području biotehničkih znanosti.
 • doc. dr. sc. Ines Banjari, 2014. - Danubius Young Scientist Award - nagrada Saveznog ministarstva znanosti, istraživanja i ekonomije Republike Austrije i Instituta za dunavsku regiju i središnju Europu
 • prof. dr. sc. Dragan Kovačević, 2014, Pečat grada Osijeka za osobit doprinos znanstveno-istraživačkoj i nastavnoj djelatnosti
 • prof. dr. sc. Drago Šubarić, 2014. - Zahvalnica HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA ZAGREB za poticanje i podupiranje suradnje HVI i PTF-a.
 • prof. dr. sc. Dragan Kovačević, 2014. - Zahvalnica HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA ZAGREB za poticanje i podupiranje suradnje HVI i PTF-a.
 • prof. dr. sc. Milena Mandić, 2014. - Povelja zahvalnosti Zajednice tehničke kulture grada Osijeka za postignuća i doprinos od značenja za razvitak tehničke kulture na području grada.
 • prof. dr. sc. Drago Šubarić, 2014. - dobitnik Državne nagrade za znanost - godišnja nagrada za znanost.
 • prof. dr. sc. Dragan Kovačević, 2014. - dobitnik Državne nagrade za znanost - za popularizaciju i promidžbu znanosti.
 • prof. dr. sc. Drago Šubarić, 2014. - Priznanje Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa za uspješan dugogodišnji rad u HDKI-u te za izniman doprinos višegodišnjoj organizaciji Ružičkinih dana
 • prof. dr.sc. Ljiljana Primorac, 2014. - Priznanje  za doprinos  u osnivanju i radu Županijskog saveza pčelara Osječko -baranjske županije
 • prof. dr. sc. Srećko Tomas, 2014. - Priznanje za kontinuirani doprinos u radu Ružičkinih dana od HDKI-a
 • prof. dr. sc. Milena Mandić, u mirovini - dobitnica Državne nagrade za znanost za 2014. - nagrada za životno djelo
 • akademkinja Vlasta Piližota, 2014. - Priznanje za dugogodišnji uspješan rad u HDKI-u te za izniman doprinos višegodišnjoj organizaciji Ružičkinih dana
 • doc. dr. sc. Bojan Šarkanj, 2014. - Nagrada Hrvatskog toksikološkog društva za mlade znanstvenike
 • doc. dr. sc. Marina Tišma - dobitnica Godišnje nagrade Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2015. godini za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2014. godini
 • Antun Jozinović, mag. ing. - dobitnik Godišnje nagrade Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2015. godini za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2014. godini
 • prof. dr. sc. Dragan Kovačević, 2015. – kao project manager dobitnik Posebne povelje za inovaciju i promociju autohtonih hrvatskih proizvoda implementaciju u praksi od Project management institute (PMI®) - Udruga za upravljanje projektima Hrvatska
 • doc. dr. sc. Stela Jokić, 2015. - Danubius Young Scientist Award - nagrada Saveznog ministarstva znanosti, istraživanja i ekonomije Republike Austrije i Instituta za dunavsku regiju i središnju Europu
 • akademkinja Vlasta Piližota, 2015. - Priznanje ''zlatna značka'' povodom sudjelovanja na  'znanstvenom skupu ''Valorizacija intermodalnog logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (Srednji Jadran-Podunavlje)''
 • doc. dr. sc. Stela Jokić, 2015. - dobitnica Državne nagrade za znanost - godišnja nagrada za znanost u području biotehničkih znanosti
 • dr. sc. Antun Jozinović, 2015. - dobitnik Državne nagrade za znanost - godišnja nagrada za znanstvene novake u području biotehničkih znanosti.
 • prof. dr. sc. Dragan Kovačević,  2016. - dobitnik je Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu za područje tehničkih znanosti.
 • izv. prof. dr. sc. Stela Jokić - dobitnica Godišnje nagrade Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2016. godini za posebna postignuća u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu
 • dr. sc. Antun Jozinović, poslijedoktorand - dobitnik Godišnje nagrade Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2016. godini za posebna postignuća u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu
 • prof. dr. sc. Srećko Tomas, 2016. - Nagrada Josipa Jurja Strossmayera, u znak zahvalnosti za izniman doprinos razvoju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • dr. sc. Marija Nujić, 2016. Nagrada od Association of Chemistry and the Environment za znanstvena dostignuća
 • izv. prof. dr. sc. Stela Jokić - Godišnja nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2017. godini za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2016. godini
 • doc. dr. sc. Antun Jozinović - Godišnja nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2017. godini za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2016. godini
 • prof. dr. sc. Jurislav Babić, dobitnik je Godišnje nagrade Rikard Podhorskynagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, za 2016. godinu
 • doc. dr. sc. Ines Banjari, dobitnica je Godišnje nagrade mladom znanstveniku Vera Johanidesnagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, za 2016. godinu
 • Akademkinja Vlasta Piližota,dobitnica Državne nagrade za znanost za 2016. godinuNagrade za životno djelo, u području biotehničkih znanosti
 • Jasna Marković, dipl. oec., u 2017. - dobitnica nagrade Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za dugogodišnji častan i uzoran rad na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek
 • Ljubica Zorman, u 2017. - dobitnica nagrade Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za dugogodišnji častan i uzoran rad na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek
 • doc. dr. sc. Bojan Šarkanj - Godišnja nagrada mladim znanstvenicima Hrvatskog mikrobiološkog društva za 2017. godinu
 • doc. dr. sc. Antun Jozinović, dobitnik je Godišnje nagrade mladom znanstveniku Vera Johanidesnagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, za 2017. godinu
 • prof. dr. sc. Nela Nedić Tiban, 2017. -  Priznanje za dugogodišnji profesionalan i predan rad na unaprjeđenju znanstveno-stručne razine međunarodnog simpozija "Actual Tasks on Agricultural Engineering"
 • akademkinja Vlasta Piližota, 2017. - Zahvalnica za viziju i ustrajnost pri pokretanju Centra za poduzetništvo Osijek
 • izv. prof. dr. sc. Maja Molnar - Godišnja nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2018. godini za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2017. godini
 • dr. sc. Tihomir Kovač - Godišnja nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2018. godini za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2017. godini
 • Jelka Babić, oec., u 2018. - dobitnica nagrade Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za dugogodišnji častan i uzoran rad na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek
 • Bernardica Grabić, u 2018. - dobitnica nagrade Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za dugogodišnji častan i uzoran rad na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek
 • prof. dr. sc. Drago Šubarić - Nagrada Osječko-baranjske županije za iznimna postignuća u 2017. godini
 • izv. prof. dr. sc. Maja Molnar - dobitnica Državne nagrade za znanost za 2017. godinu - godišnja nagrada za znanost u području biotehničkih znanosti
 • prof. dr. sc. Drago Šubarić - Godišnja nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2019. godini za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2018. godini
 • Martina Jakovljević, mag. nutr. - Godišnja nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2019. godini za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2018. godini
 • Tera Mandić - Nagrada Fakulteta u 2019. godini za izuzetno zalaganje u radu na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek
 • prof. dr. sc. Stela Jokić - dobitnica Državne nagrade za znanost za 2018. godinu - godišnja nagrada za za popularizaciju i promidžbu znanosti

 • doc. dr. sc. Kristina Mastanjević, 2018. - Danubius Young Scientist Award

 • doc. dr. sc. Ante Lončarić - dobitnik je Godišnje nagrade mladom znanstveniku Vera Johanides, nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, za 2019. godini

 • prof. dr. sc. Stela Jokić - dobitnica je Godišnje nagrade Rikard Podhorsky, nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, za 2019. godinu

 • izv. prof. dr. sc. Đurđica Ačkar - Godišnja nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2020. godini za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2019. godini

 • dr. sc. Marija Stjepanović, poslijedoktorandica - Godišnja nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2020. godini za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2019. godini

 • Maja Babić, dipl. oec. - Godišnja nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 2020. godini za izuzetno zalaganje u radu na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek

 • prof. dr. sc. Jurislav Babić - dobitnik Državne nagrade za znanost za 2019. godinu - godišnja nagrada za znanost u području biotehničkih znanosti

 • Nagrade Grada Osijeka za 2020. - ZLATNA PLAKETA „GRB GRADA OSIJEKA“ ZA ŽIVOTNO

 • DJELO AKADEMKINJI VLASTI PILIŽOTA
  Nagrade Grada Osijeka za 2020. - ZLATNA PLAKETA „GRB GRADA OSIJEKA“ ZA 2020. PROF. DR. SC. SREĆKU TOMASU