Opis studija

NOSITELJ STUDIJA
Prehrambeo-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuTRAJANJE STUDIJA I ECTS bodovi
2 godine (4 semestara), 120 ECTS bodova
Sveučilišni diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradbom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita.

UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Na diplomski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su završili preddiplomski studij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek ili preddiplomski studij na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Pristupnici koji su završili druge preddiplomske studije (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet ili Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu) mogu upisati neki od gore sveučilišnih diplomskih studija pod uvjetom polaganja razlike ispita.
Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se teljem razredbenog postupka, odnosno prema prosječnoj ocjeni preddiplomskog studija.AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  • naziv: magistar/ra inženjer/ka procesnog inženjerstva,
  • kratica naziva: mag. ing. proc.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA
Završetkom diplomskog studija Procesno inženjerstvo magistri inženjeri stručno su i znanstveno osposobljeni za vođenje tehnoloških procesa u kemijskoj, prehrambenoj i srodnim industrijama te za unapređenje postojećih procesa i tehnologija, kao i uvođenje novih. Osim toga, navedeni stručnjaci dobivaju potrebna znanja iz područja optimiranja i projektiranja tehnoloških procesa u procesnoj industriji.
Pored općih znanja iz temeljnih znanosti, magistar procesnog inženjerstva stječe stručna znanja iz projektiranja, modeliranja i simuliranja procesa, ekološkog inženjerstva i srodnih disciplina, koja mu omogućavaju uspješno uključenje u radni proces ili nastavak usavršavanja.

MOGUĆNOST NASTAVKA OBRAZOVANJA
Nakon završetka diplomskog studija, magistar inženjer može nastaviti obrazovanje upisom na neki od sveučilišnih poslijediplomskim studijima na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Izvedbeni plan 2014./2015.

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

I

43763

Inženjerska matematika

3

1

2

7

I

43769

Jedinične operacije u procesnom inženjerstvu

4

2

2

9

I

43765

Bilanca tvari i energije

1

 

3

3

I

43766

Modeliranje operacija i procesa

2

 

2

5

I

43767

Termotehnika

2

1

 

4

I

43762

Upravljanje poduzećima

2

 

 

3

I

43788

43789

Engleski jezik

Njemački jezik

1

 

 

1

UKUPNO:

15

4

9

32

SVEUKUPNO:

28

 

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

II

43768

Osnove bioprocesnog inženjerstva

3

1

2

7

II

43764

Inženjerska kemija

3

1

2

7

II

43770

Kemijski i biokemijski reaktori

3

 

1

5

II

79483

Automatizacija procesa

2

1

1

4

II

43772

Ambalažni materijali i ambalaža

2

1

 

4

II

43788

43789

Engleski jezik

Njemački jezik

1

 

 

1

UKUPNO:

14

4

6

28

SVEUKUPNO:

24

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

III

62368

Projektiranje uređaja u procesnoj industriji

3

2

1

7

III

62369

Konstrukcijski materijali, korozija i zaštita

2

 

2

4

III

 

Izborni kolegij A-I

3

 

2

min

12

III

 

Izborni kolegij A-II

3

 

2

III

66944

Diplomski rad

 

 

8

7

UKUPNO:

11

2

15

30

SVEUKUPNO:

28

 

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

IV

62370

Optimizacija i projektiranje industrijskih procesa

2

1

1

5

IV

 

Izborni kolegij B-I

2

 

2

min 12

IV

 

Izborni kolegij B-II

2

 

2

IV

 

Izborni kolegij B-III

(2)

 

(2)

IV

66944

Diplomski rad

 

10

2

13

UKUPNO:

8

11

9

30

SVEUKUPNO:

28

Jedan od izbornih predmeta iz skupine B student može izabrati i s drugih studijski programa matičnog ili drugih visokih učilišta

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

III

62341

Bioprocesi u zaštiti okoliša

3

 

2

6

III

62343

Procesno ekološko inženjerstvo

3

 

2

6

III

62347

Procesi obradbe otpadnih voda

3

 

2

6

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

IV

62349

Upravljanje kakvoćom vode i procesi obradbe vode

2

 

2

4

IV

62351

Energija i okoliš

2

 

2

4

IV

62355

Membranski procesi

2

 

2

4

IV

62357

Industrijska ekologija

2

 

2

4

IV

62359

Zelena kemija

1

 

1

2

Naslovnica Diplomski Fakultet Studiji Diplomski studij - Procesno inženjerstvo