Opis studija

NOSITELJ STUDIJA
Prehrambeo-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuTRAJANJE STUDIJA I ECTS bodovi
2 godine (4 semestara), 120 ECTS bodova
Sveučilišni diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradbom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita.

UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Na diplomski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su završili preddiplomski studij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek ili preddiplomski studij na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Pristupnici koji su završili druge preddiplomske studije (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet ili Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu) mogu upisati neki od gore sveučilišnih diplomskih studija pod uvjetom polaganja razlike ispita.
Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se teljem razredbenog postupka, odnosno prema prosječnoj ocjeni preddiplomskog studija.AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  • naziv: magistar/ra inženjer/ka prehrambenog inženjerstva,
  • kratica naziva: mag. ing. techn. aliment.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA
Završetkom diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo, magistri inženjeri stječu dovoljno općih i stručnih znanja iz temeljnih prirodnih znanosti te iz kemije hrane, mikrobiologije, procesnog inženjerstva, znanosti o hrani i prehrani i drugih disciplina koja im omogućavaju da se bave problematikom vezanom za proizvodnju hrane, za vođenje tehnoloških procesa u prehrambenoj industriji, za unapređenje postojećih procesa i tehnologija, odnosno uvođenje novih te za projektiranje industrijskih pogona. Pored navedenog, stručnjaci navedenog profila osposobljeni su i za rad na unapređenju postojećih i razvoju novih prehrambenih proizvoda te osiguranju i nadzoru kakvoće. Stručnjaci koji završe ovaj diplomski studij kvalificirani su i za rad u znanstvenim institucijama (fakulteti, instituti) na poslovima razvoja i istraživanja kao i u školama gdje mogu predavati određene stručne predmete.

MOGUĆNOST NASTAVKA OBRAZOVANJA
Nakon završetka diplomskog studija, magistar inženjer može nastaviti obrazovanje upisom na neki od sveučilišnih poslijediplomskim studijima na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Izvedbeni plan 2014./2015.

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

I

43746

Prehrambeno inženjerstvo

3

 

2

5

I

88265

Modeliranje i upravljanje u prehrambeno-tehnološkim procesima

3

1

1

5

I

88266

Jedinične operacije u prehrambenom inženjerstvu

3

1

1

6

I

43752

Primijenjena matematika

2

1

1

5

I

43762

Upravljanje poduzećima

2

 

 

3

I

43751

Uvod u znanstveno istraživački rad

2

1

 

4

I

43788

43789

Engleski jezik

Njemački jezik

1

 

 

1

UKUPNO:

17

2

6

29

SVEUKUPNO:

25

 

sem

šifra

kolegij

P

S

v

ECTS

II

43749

Tehnološko projektiranje

3

 

1

5

II

43753

Biotehnološka proizvodnja hrane

3

 

1

6

II

43761

Opasnosti vezane uz hranu

2

 

2

4

II

43788

43789

Engleski jezik

Njemački jezik

1

 

 

1

II

 

Izborni kolegij A-I

4

 

2

min 14

II

 

Izborni kolegij A-II

4

 

2

UKUPNO:

16

1

8

30

SVEUKUPNO:

25

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

III

43762

Upravljanje poduzećima

2

 

 

3

III

 

Izborni kolegij A-III

4

 

2

min 21

III

 

Izborni kolegij A-IV

4

 

2

III

 

Izborni kolegij A-V

4

 

2

III

79482

Diplomski rad

 

5

 

4

UKUPNO:

14

5

6

28

SVEUKUPNO:

25

 

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

IV

 

Izborni kolegij B-I

2

 

2

min 15

IV

 

Izborni kolegij B-II

2

 

2

IV

 

Izborni kolegij B-III

2

()

2

IV

79482

Diplomski rad

 

10

5

17

UKUPNO:

6

10

11

32

SVEUKUPNO:

27

Jedan od izbornih kolegija iz skupine B student može birati iz bilo kojeg diplomskog studija PTF-a ili Sveučilišta u Osijeku

 

Naslovnica Diplomski Fakultet Studiji Diplomski studij - Prehrambeno inženjerstvo