Opis studija

NOSITELJ STUDIJA
Prehrambeo-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuTRAJANJE STUDIJA I ECTS bodovi
2 godine (4 semestara), 120 ECTS bodova
Sveučilišni diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradbom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita.

UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Na diplomski studij mogu se prijaviti pristupnici koji su završili preddiplomski studij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek ili preddiplomski studij na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Pristupnici koji su završili druge preddiplomske studije (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet ili Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu) mogu upisati neki od gore sveučilišnih diplomskih studija pod uvjetom polaganja razlike ispita.
Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se teljem razredbenog postupka, odnosno prema prosječnoj ocjeni preddiplomskog studija.AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA
• naziv: magistar/ra nutricionizma i znanosti o hrani,
• kratica naziva: mag. nutr.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA
Završetkom diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam, magistri nutricionisti su visoko obrazovani stručnjaci za rad u prehrambenoj industriji na poslovima vezanim uz sigurnost i kvalitetu hrane, u istraživanju i razvoju, u institucijama za kontrolu ili u državnoj upravi. Ovaj profil zanimanja omogućava i rad na planiranju i organizaciji prehrane te pripreme hrane u ugostiteljstvu, bolnicama, vojsci itd., te rad u državnim ustanovama na poslovima edukacije i promocije zdravlja (bolnice, škole, mediji i sl.). Uz osnovna znanja iz prirodnih znanosti, magistri nutricionisti imaju usvojena i specifična znanja iz područja nutricionizma, mikrobiologije i analize hrane te zakonodavstva, neophodna za procjenu hrane s nutritivnog, senzorskog, mikrobiološkog i toksikološkog aspekta.

MOGUĆNOST NASTAVKA OBRAZOVANJA
Nakon završetka diplomskog studija, magistar inženjer može nastaviti obrazovanje upisom na neki od sveučilišnih poslijediplomskim studijima na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Izvedbeni plan 2014./2015.

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

I

43751

Uvod u znanstveno istraživački rad

2

1

 

4

I

135769

Prehrambena biokemija

3

1

 

5

I

43774

Fiziologija probave

2

1

 

4

I

79485

Instrumentalne metode I

2

1

2

4,5

I

43776

Statistika

2

1

1

4,5

I

43750

Razvoj proizvoda u prehrambenoj industriji

2

1

 

4

I

43762

Upravljanje poduzećima

2

 

 

3

I

43788

43789

Engleski jezik

Njemački jezik

1

 

 

1

UKUPNO:

16

5

4

30

SVEUKUPNO:

25

 

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

II

43761

Opasnosti vezane uz hranu

2

 

2

4

II

43777

Instrumentalne metode II

2

 

3

5

II

43778

Senzorske analize

2

 

3

5

II

62327

Dijetoterapija

2

 

2

5

II

43788

43789

Engleski jezik

Njemački jezik

1

 

 

1

II

 

Izborni kolegij  A-I

2

 

2

min 10

II

 

Izborni kolegij  A-II

2

 

2

UKUPNO:

13

 

14

30

SVEUKUPNO:

27

sem

šifra

60kolegij

P

S

V

ECTS

III

62325

Cijeloživotna prehrana

2

1

 

5

III

62326

Procjena prehrane i epidemiologija

2

1

 

5

III

88268

Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane

2

 

 

3

III

88288

Upravljanje kakvoćom u laboratoriju

1

 

1

2

III

 

Izborni kolegij  B-I

2

 

2

min 10

III

 

Izborni kolegij  B-II

2

 

2

III

66943

Diplomski rad

 

 

7

5

UKUPNO:

11

2

12

30

SVEUKUPNO:

25

 

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

IV

 

Izborni kolegij  A-III

2

 

2

min 15

IV

 

Izborni kolegij  B-III

2

 

2

IV

 

Izborni kolegij  B-IV

2

( )

(2)

IV

66943

Diplomski rad

 

10

3

15

UKUPNO:

6

10

9

30

SVEUKUPNO:

25

Jedan od izbornih kolegija iz skupine B student može birati iz bilo kojeg diplomskog studija PTF-a ili Sveučilišta u Osijeku

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

II

88270

Funkcionalna hrana i dodaci prehrani

2

1

1

6

II

43782

Izolacijske tehnike i prečišćavanje

2

 

2

5

II

88271

Antioksidansi u hrani

2

1

1

5

II, IV

43784

Brze metode u analizi hrane

1

1

1

5

II

43785

Toksikologija radne sredine

2

 

1

5

II

43786

Interakcija hrane i gena

2

2

 

6

II, IV

88272

Optimiranje prehrane primjenom računala

2

1

1

6

sem

šifra

kolegij

P

S

V

ECTS

III

81740

Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda

2

1

1

5

III

79486

Kemija i tehnologija ugljikohidrata

2

1

1

5

IV

66934

Tehnologija proizvodnje i prerade brašna

2

 

2

5

III, IV

62329

Kemija i tehnologija vina

2

 

2

5

III, IV

62330

Kemija i tehnologija voća i povrća

2

 

2

5

III, IV

62332

Kemija i tehnologija ulja i masti

2

 

2

5

III, IV

62333

Konzerviranje hrane

2

 

2

5

IV

88274

Začini i aromatsko bilje

2

1

 

5

Naslovnica Diplomski Fakultet Studiji Diplomski studij - Znanost o hrani i nutricionizam (2)