Obavijest o rezultatima razgovora s Povjerenstvom


KLASA: 112-01/20-01/06

URBROJ: 2158-82-01-20-14

Osijek, 3. srpnja 2020.

 

 

Predmet: Obavijest o rezultatima razgovora s Povjerenstvom


 

U skladu s člankom 31. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje), objavljuje


 

Rezultate razgovora s Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane,  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje)

 

Sukladno članku 24. stavku 3. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, obzirom na mali broj kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja, Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje) provelo je natječajni postupak samo kroz razgovor (intervju) s kandidatima.

 

Razgovor s Povjerenstvom održan je 3. srpnja 2020. godine u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek,
Franje Kuhača 18, Osijek, s početkom u 10:00 sati. Na razgovor su pozvana 3 kandidata,
jedan kandidat se odazvao razgovoru.


Povjerenstvo za izbor zaposlenika na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane,  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje), obavilo je motivacijski razgovor s imenovanom kandidatkinjom na kojem je Ivana Babić ostvarila 26 od mogućih 30 bodova.

Temeljem navedenog, Povjerenstvo za izbor zaposlenika na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane,  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje) predlaže dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek kandidatkinju Ivanu Babić za izbor na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane,  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje).

 

Konačnu odluku o izboru donosi dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i ista će biti objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.

 

 

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na  radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje)

 

 

  1. prof. dr. sc. Ljiljana Primorac, redovita profesorica u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, predsjednica  1. izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak, izvanredna profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, član  1. prof. dr. sc. Stela Jokić, prodekanica za znanost Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, član