Obavijest o rezultatima razgovora s Povjerenstvom (Bio4Feed)

U skladu s člankom 14. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zakalde za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” („Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“, Bio4Feed), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do isteka razdoblja provedbe projekta, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, objavljuje


Rezultate razgovora s Povjerenstvom za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zakalde za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” („Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“, Bio4Feed), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do isteka razdoblja provedbe projekta, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek 


Sukladno članku 14. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, obzirom na mali broj kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja, Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zakalde za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” („Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“, Bio4Feed), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do isteka razdoblja provedbe projekta, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek provelo je natječajni postupak samo kroz razgovor (intervju) s kandidatima.


Razgovor s Povjerenstvom održan je 9. rujna 2020. godine u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek. Na razgovor je pozvano četiri kandidata i svi su se odazvali pozivu.


Popis kandidata koji su pristupili razgovoru s Povjerenstvom i ostvareni bodovi
Tablica 1.


Redni broj

Ime i prezime kandidata

Ostvareni bodovi


1.

Gabriela Perković, mag. ing. techn. aliment.

21/30

2.

Anđela Zeko-Pivač, mag. ing. proc.

26/30

3.

Ina Ćorković, mag. ing. techn. aliment.

19/30

4.

Luka Katić, mag. ing. proc.

22/30


Slijedom prikaza u Tablici 1., Povjerenstvo je sastavilo listu reda prvenstva (rang listu) kandidata. Prvi na listi je kandidat s većim ukupnim brojem bodova, a iza njega slijede kandidati s manjim ukupnim brojem bodova.


Rang lista kandidata 
Tablica 2.


Redni broj

Ime i prezime kandidata

Ukupno ostvareni bodovi


1.

Anđela Zeko-Pivač, mag. ing. proc.

26/30

2.

Luka Katić, mag. ing. proc.

22/30

3.

Gabriela Perković, mag. ing. techn. aliment.

21/30

4.

Ina Ćorković, mag. ing. techn. aliment.

19/30Odluka o izboru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.


Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zakalde za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” („Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“, Bio4Feed), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do isteka razdoblja provedbe projekta, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek 


1.    izv. prof. dr. sc. Marina Tišma, izvanredna profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, predsjednica


2.    prof. dr. sc. Mirela Planinić, redovita profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, član


3.    prof. dr. sc. Ana Bucić-Kojić, redovita profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, član