Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju)


Kandidatima na Natječaj


Predmet: Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju)Poštovani,


sukladno Natječaju za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane (zamjena za bolovanje) na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, koji je objavljen 4. studenoga 2020. godine u „Večernjem listu“, "Narodnim novinama", službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istzraživačkog prostora i mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek te sukladno članku 14. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane (zamjena za bolovanje) na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, poziva na razgovor (intervju) deset kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj.


Razgovor s Povjerenstvom (intervju) održati će se  13. siječnja 2021. godine (srijeda) u predavaonici P-4, prvi kat, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek prema slijedećem rasporedu:


1. skupina u 13:00 sati


1.    Andrijana Diklić, mag. ing. techn. aliment., Vijenac Ivana Meštrovića 88, 31000 Osijek
2.    Ana Tutić, mag. ing. proc., Braće Radića 6, 31216 Antunovac
3.    Ilijana Vukadin, mag. nutr., Ilirska 6, 31000 Osijek


2. skupina u 14:00 sati


4.    Anja Bašnec, mag. nutr., Sjenjak 137, 31000 Osijek
5.    Jasna Molnar, mag. ing. techn. aliment., Josipa Reihl Kira 110, 31000 Osijek
6.    Katarina Zmaić, mag. ing. techn. aliment., Vijenac Gorana Zobundžije 12, 31000 Osijek


3. skupina u 15:00 sati


7.    Eleonora Jažić, mag. nutr., Reisnerova 85, 31000 Osijek
8.    Matija Mikačić, mag. nutr., Vladimira Nazora 68, Lužani, Oriovac
9.    Ana-Marija Gotal, mag. ing. techn. aliment., Ivana Mažuranića 31, 31327 Bilje
10.    Josipa Jelić, mag. ing. techn. aliment., Kneza Mislava 15, 32281 IvankovoUputa i obavijest kandidatima


Na razgovoru kandidata s Povjerenstvom, Povjerenstvo će vrednovati: 1. motiviranost kandidata za prijavu na Natječaj i dodatnu provjeru znanja (50 bodova) i 2. iskustvo rada na analitičkoj opremi i u znanstveno-istraživačkom radu (50 bodova). Maksimalan broj ostvarenih bodova na razgovoru je 100 bodova, s tim da kandidat mora ostvariti minimum uspješnosti od 50%, odnosno 50 bodova.

Na temelju ukupnog broja ostvarenih bodova, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata. Konačnu odluku o izboru donosi Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.


Radi utvrđivanja identiteta, kandidati su obavezni na testiranje ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom. Kandidat koji nema identifikacijsku ispravu neće moći pristupiti testiranju i neće se smatrati kandidatom u natječajnom postupku.


Sukladno epidemiološkim uputama, kandidatima će se prije ulaska u službeni prostor Fakulteta mjeriti tjelesna temperatura. Također, kandidati su obvezni imati zaštitu masku.


Kandidati koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se više smatrati kandidatom natječaja.


Obavijest o rezultatima razgovora s Povjerenstvom (intervju) te konačni rezultati (rang lista kandidata) biti će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.
    
Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane (zamjena za bolovanje) Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek 


1.    prof. dr. sc. Ljiljana Primorac, redovita profesorica u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - predsjednica


2.    izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak,  izvanredna profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - član


3.    prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron, redovita profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - član