Poziv za razgovor (intervju) s Povjerenstvom za izbor i prijem jednog doktorandaPovjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekt – UIP – 2020 – 02“ („Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina“), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljuje


                                                           POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je Natječaj za izbor i prijem jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekt – UIP – 2020 – 02“ („Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina“), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, koji je objavljen 7. travnja 2021. godine u „Večernjem listu“, "Narodnim novinama", službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek.


Povjerenstvo je razmotrilo sve pristigle prijave na Natječaj te je utvrdilo pravovremenost podnijetih prijava, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta Natječaja svih kandidata prijavljenih na Natječaj. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji nisu podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na Natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj i ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).


Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti samo oni kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju te koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.


Tri kandidata dostavila su pravovremenu i potpunu dokumentaciju i ispunjavaju formalne uvjete Natječaja te će im se poziv za razgovor (intervju) dostaviti putem e-mail adrese koju su naveli u prijavi na Natječaj.

Razgovor (intervju) održati će se dana 18. svibnja 2021. godine (utorak)  s početkom u 14:00 sati u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek


UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Na razgovoru, Povjerenstvo će vrednovati motiviranost kandidata za prijavu na Natječaj, upućenost u temu projekta, sklonost prema znanstvenoistraživačkom radu vezanom za projekt na koji se asistent zapošljava i upućenost u pisanje znanstvenih radova.


Maksimalan broj ostvarenih bodova koje kandidat može ostvariti na razgovoru je 60, s tim da kandidat mora ostvariti minimum uspješnosti od 50 %, odnosno 30 bodova.


Na temelju ukupnog broja ostvarenih bodova, (I. razina koja se temelji na provjeri natječajne dokumentacije nosi 40 bodova, II. razina, razgovor (intervju) pred Povjerenstvom nosi 60 bodova, ukupno 100 bodova) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata. Konačnu odluku o izboru donosi Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.


Obavijest o rezultatima razgovora s Povjerenstvom (intervju) te konačni rezultati (rang lista kandidata) biti će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.


Kandidat je dužan, radi provjere identiteta ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom.


Kandidati koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se više smatrati kandidatom natječaja.


Sukladno epidemiološkim uputama, kandidatima će se prije ulaska u službeni prostor Fakulteta mjeriti tjelesna temperatura. Također, kandidati su obvezni imati zaštitu masku.


Odluka o izboru objavit će se na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.


Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda


doc. dr. sc. Ante Lončarić, docent Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - predsjednik


prof. dr. sc. Stela Jokić,  redovita profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - član


dr. sc. Tihomir Kovač, poslijedoktorand Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - član