Predmet: Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju)


KLASA: 112-01/20-01/06

URBROJ: 2158-82-01-20-13

Osijek, 25. lipnja 2020.

 

Kandidatima prijavljenim na

Natječaj

 

Predmet: Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju)


 

Poštovani,

sukladno Natječaju za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje), koji je objavljen 29. svibnja 2020. godine u "Narodnim novinama", mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek, te sukladno članku 24. stavku 3. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka poziva na razgovor (intervju) tri kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj, i to:

 

Arnela Cvijanović, Srijemska 12, 31000 Osijek

Ivana Babić, Krndije 23, 31000 Osijek

Tihana Roso, Kneza Zdeslava 8a, 31220 Višnjevac

 

Razgovor s Povjerenstvom (intervju) održati će se 3. srpnja 2020. (petak) u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek, u 10:00 sati.

 

Uputa i obavijest kandidatima

Na razgovoru s Povjerenstvom, Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje znanje pristupnika, interese, motivaciju za rad, kao i druge činjenice vezane uz poslove samog radnog mjesta za koji je raspisan natječaj. Razgovor se sastoji od 3 pitanja čija je bodovna vrijednost od 0 do 10 bodova. Maksimalan broj ostvarenih bodova na razgovoru je 30 bodova, s tim da kandidat mora ostvariti minimum uspješnosti od 50 %, odnosno 15 bodova.

 

Na temelju ukupnog broja ostvarenih bodova na razgovoru, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata, a konačnu odluku o izboru donosi dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

 

Radi utvrđivanja identiteta, kandidati su obavezni ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu 
s fotografijom te ju predočiti prije razgovora. Kandidat koji nema identifikacijsku ispravu neće moći pristupiti
razgovoru i neće se smatrati kandidatom u natječajnom postupku.

 

Kandidati koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se više smatrati kandidatom natječaja.

 

Obavijest o rezultatima razgovora s Povjerenstvom te konačni rezultati (rang lista kandidata) biti će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.

 

 

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na  radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje)

 

 

  1. prof. dr. sc. Ljiljana Primorac, redovita profesorica u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, predsjednica

 


  1. izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak, izvanredna profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, član

 


  1. prof. dr. sc. Stela Jokić, prodekanica za znanost Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, član