Rezultati pisane provjere znanja (testiranja) - I. razine odabira kandidata Natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste


 

OBAVIJEST KANDIDATIMA


Rezultati pisane provjere znanja (testiranja) - I. razine odabira kandidata Natječaja

za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Na temelju članka 22. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - pročišćeni tekst te sukladno članku 34. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju javnog natječaja objavljenog 7. travnja 2021. godine u "Narodnim novinama", mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek, a nakon provedene pisane provjere znanja (testiranja) - I. razine odabira kandidata održane 26. travnja 2021. godine s početkom u 15:00 sati za prvu skupinu kandidata i s početkom u 16:00 sati za drugu skupinu kandidata u Računalnoj učionici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek, I. kat objavljuje

 

REZULTATE PISANE PROVJERE ZNANJA (TESTIRANJA)

I. RAZINE OBABIRA KANDIDATA

za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Na pisanu provjeru znanja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, pozvano je 10 kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja. Pisanoj provjeri znanja pristupilo je osam (8) kandidata od pozvanih deset (10) kandidata. Kandidati koji su pristupili pisanoj provjeri znanja (testiranju) i ostvarili najmanje 50 % (35 bodova) od ukupnog broja bodova (70 bodova), navedeni su u Tablici 1. prema nasumično dodijeljenim šiframa:

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  Tablica 1.


Redni broj

Šifra kandidata

Ostvareni bodovi

1.

260421-04

69/70

2.

260421-08

59/70

3.

260421-03

50/70

4.

260421-10

50/70

5.

260421-05

49/70

6.

260421-09

48/70

7.

260421-02

45/70


Kandidati koji su pristupili pisanom testiranju, a nisu ostvarili najmanje 50 % (35 bodova) od ukupnog broja bodova (70 bodova) prikazani su u Tablici 2. prema nasumično dodijeljenim šiframa:


                                                                                                                                   Tablica 2.


Redni broj

Šifra kandidata

Ostvareni bodovi

1.

260421-06

31/70Kandidati koji nisu pristupili pisanom testiranju ne smatraju se više kandidatima Natječaja što je  u skladu s javnim Natječajem. Nakon provedene pisane provjere znanja (testiranja) održanog 26. travnja 2021. godine i objavljenih rezultata, Povjerenstvo poziva na razgovor kandidate koji su na pisanoj provjeri znanja (testiranju) - I. razini odabira kandidata ostvarili najmanje 50 % (35 bodova) od ukupnog broja bodova (70 bodova) i koji su navedeni u Tablici 1. te istima upućuje

 

POZIV


na razgovor (intervju) - II. razinu odabira kandidata koji će se održati dana 3. svibnja 2021. godine s početkom u 9:00 sati u Vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek prema redoslijedu kako slijedi:

 

                                                                                                                  Tablica 3.


Redni broj

Šifra kandidata

Vrijeme početka II. razine odabira kandidata (intervjua)

1.

260421-04

9:00 sati

2.

260421-08

9:30 sati

3.

260421-03

10:00 sati

4.

260421-10

10:30 sati

5.

260421-05

11:00 sati

6.

260421-09

11:30 sati

7.

260421-02

12:00 sati


Svi kandidati pozvani na razgovor (intervju) - II. razinu odabira kandidata pred Povjerenstvom dužni su ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom.


 

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena održavanja razgovora (intervjua) te ukoliko ne pristupe razgovoru (intervju) više se ne smatraju kandidatima u daljnjoj provedbi postupka.

 

Sukladno epidemiološkim uputama, kandidatima će se prije ulaska u službeni prostor Fakulteta mjeriti tjelesna temperatura. Također, kandidati su obvezni imati zaštitu masku.

 

Nakon provedene II. razine odabria kandidata (razgovora s kandidatima), Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom ostvarenim u I. i II. razini testiranja. Na temelju ukupno ostvarenih bodova, Povjerenstvo sastavlja listu reda prvenstva (rang listu) kandidata. Prvi na listi je kandidat s najvećim ukupnim brojem bodova, a dalje slijedom ostali kandidati prema broju prikupljenih bodova.

Prema utvrđenoj rang listi kandidata, Povjerenstvo će predložiti dekanu Fakulteta kandidate s najvećim brojem bodova.

 

Konačnu odluku o izboru kandidata za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, donosi dekan Fakulteta.


 

Odluka o izboru bit će objavljena na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.

 

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 


  1. prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, prodekanica za nastavu, predsjednik
  2. Ivana Mihaljević, mag. iur., voditeljica Ureda za studente i studije, član
  3. Ana Malovac, mag. iur., stručna suradnica za upravljanje ljudskim resursima, član