Razvojni put knjižnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek usko je povezan s razvojnim putem Fakulteta. Knjižnica je osnovana 1976. godine nakon osnutka Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Sve do Domovinskog rata Knjižnica PTF-a je bila u zajedničkim prostorima s knjižnicom Poljoprivrednog fakulteta, a istima su se koristili i zaposlenici Poljoprivrednog instituta, koji su svi bili smješteni na lokaciji Tenjska cesta. Tijekom i nakon Domovinskog rata Fakultet je bio razmješten na različitim lokacijama po Osijeku. Nakon smještanja Fakulteta na današnju lokaciju u Tvrđi, Kuhačeva 18 i 20, Knjižnica nije dobila svoj prostor, tek od svibnja 2005. godine Knjižnica je smještena u novom prostoru (cca 350 m2) u potkrovlju zgrade na broju 20. U vremenu kada smo preplavljeni najrazličitijim informacijama i kada se nove informacijsko komunikacijske tehnologije ubrzano razvijaju, Knjižnica PTF-a prilagođava se novom načinu rada koji uključuje brže i sveobuhvatnije praćenje informacija iz područja prehrambene tehnologije, tehnologije, biotehnologije i kemije te njihove distribucije krajnjim korisnicima. Granice između realnog i virtualnog svijeta sve su manje vidljive, a navike i potrebe korisnika stalno se mijenjaju. Čitaonica ima 46 mjesta te 8 računala povezanih putem interneta s ostalim knjižnicama u Hrvatskoj, a i u svijetu. Usluge koje korisnici mogu dobiti u Knjižnici PTF-a su: posudba, informacijske usluge, međuknjižnična posudba, pretraga različitih bibliografskih baza podataka, edukacija.

 

 

Pravilnik Knjižnice PTF-a

 

POSLANJE DJELATNICE KNJIŽNIČNA GRAĐA
Vizija, poslanje i ciljevi   Tekuća periodika PTF-a
    Ocjenski radovi PTF-a

 

Poslanje
 

Nazad na meniaopen_book icon

VIZIJA KNJIŽNICE PTF-a

  • očuvanje integriteta knjižničnih fondova i razvoj digitalne knjižnice.evaluacija same knjižnice kroz knjižnične usluge koje nudi svojim korisnicima.

POSLANJE KNJIŽNICE PTF-a

  • je omogućiti slobodan pristup knjižnim i neknjižnim izvorima informacija koji su potrebni studentima i znanstveno - nastavnom osoblju Fakulteta.

CILJEVI KNJIŽNICE PTF-a

  • su postati mjesto susreta studenata i znanstvenika PTF, ali i vanjskih korisnika kojima je prehrambena tehnologija  interesantna, mjesto gdje će se razmjenjivati ideje, znanje iz područja koja su zanimljiva za sve korisnike Knjižnice.

  • cilj nam je pružati podršku znanstveno - nastavnom osoblju Fakulteta u održavanju nastave, razvijati informacijsku pismenost i kritičko mišljenje, poticati kod studenata želju za učenjem i istraživanjem.

 

Djelatnice
 

Nazad na meniaopen_book icon

Sanda Hasenay, dipl. ing.; knjiž. savjetnica

Ivana Šuvak-Pirić, dipl. ing.; viša knjiž.

 

Knjižnična građa
 

Nazad na meniaopen_book icon

Knjižnica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek svojim fondom pokriva područje prehrambene tehnologije, biotehnologije i kemije. Sadržaj knjižnog fonda obuhvaća knjige, udžbenike, priručnike te ostalu stručnu literaturu koja je potrebna za studij, zatim referentnu zbirku (enciklopedije, leksikone, rječnike, studije), baze podataka te domaće i inozemne stručne i znanstvene časopise.

Sva tiskana knjižnična građa dostupna je korisnicima za rad u čitaonici ili za posudbu. Referentna građa se ne posuđuje, već se može koristiti u prostoru čitaonice.

 

Tekuća periodika PTF-a Osijek

Osim časopisa kojeg PTF izdaje - Croatian Journal of Food Science and Technology (CJFST), na raspolaganju u Knjižnici su časopisi na koje je PTF pretplaćen ili su dobiveni razmjenom za CJFST.

Naziv

Indeksiranost

Acta Chimica Slovenica

WoSCC, Chemical Abstracts Plus, Chemistry Citation Index, DOAJ, Medline, Scopus

Acta Periodica Technologica

Chemical Abstracts, DOAJ, Scopus, Ulrich’s Periodical Directory

Agrarforschung schweiz

WoSCC, AGRIS, CAB Abstract

Agricultura

 

Agriculturae Conspectus Scientificus

ASFA, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, GEOBASE, Scopus

Archives of Environmental Protection

WoSCC, AGRICOLA, AGRIS, Biological Abstract, BIOSIS Previews, EBSCO, FSTA, DOAJ, Scopus, Ulrich's Periodicals Directory

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju

WoSCC, AGRICOLA, AGRIS, Medline, DOAJ, EBSCO, FSTA, INIS, Scopus, Ulrich's Periodicals Directory

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

WoSCC, Chemical Abstracts, Chemical Engineering Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Chemicher Informationsdienst, Referativnij Žurnal, Scopus

Collegium Antropologicum

Abstracts in Anthropology, EMBASE, ERIH, Scopus

Croatica Chemica Acta

WoSCC, Chemical Abstracts Plus, DOAJ, EBSCO, Scopus

Ekonomski vjesnik

WoSCC (Emerging Sources Citation Index), ABI/INFORM, CAB Abstract, CEEOL, DOAJ, EBSCOhost, EconLit, Index Copernicus

Food Technology and Biotechnology

WoSCC, CAB Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, FSTA, Scopus

Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam

CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, FSTA, Index Copernicus, ULRICH'S

Hrvatska vodoprivreda

 

International journal - Vallis Aurea

 

Journal of Food and Nutrition Research

WoSCC, AGRIS, CAB Abstracts, EBSCO, FSTA, Nutrition and Food Sciences Database, Scopus

Journal on Processing and Energy in Agriculture

Agris

Kemija u industriji

WoSCC (Emerging Sources Citation Index), Analytical Abstracts, Chemical Abstracts, Chemical Engineering Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, DOAJ, EBSCO, Scopus

Mathematical Communications

WoSCC, Current Index to Statistics, Current Mathematical Publications, DOAJ, EBSCO, INSPEC, Mathematical Review, MathSci, Scopus, Urlich's, Zentralblatt für Mathematik / Mathematics Abstracts

Meso

CAB Abstracts, FSTA, Global Health, Ulrichsweb, Zoological Record

Mljekarstvo

WoSCC, AGRICOLA, AGRIS, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, FSTA, EBSCO, EMBiology

Osječki matematički list

 

Poljoprivreda

WoSCC (Emerging Sources Citation Index), Agricola, CAB Abstracts, DOAJ, FSTA, Scopus,

Processing and Application of Ceramics

WoSCC, DOAJ, Scopus

Technologica Acta

CAB Abstracts, COBISS, EBSCOhost, Index Copernicus

Tehnički vjesnik / Technical gazette

WoSCC, Scopus, Cambridge Scientific Abstracts, Ei-Compendex, EMBASE, Geo Abstracts

Uljarstvo

 

naslove svih časopisa koje je PTF primao ili prima možete provjeriti u  e-katalogu PTF-a: 

 

Ocjenski radovi PTF-a Osijek nalaze se u Repozitoriju PTF-a: