Razvojni put knjižnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek usko je povezan s razvojnim putem Fakulteta. Knjižnica je osnovana 1976. godine nakon osnutka Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Sve do Domovinskog rata Knjižnica PTF-a je bila u zajedničkim prostorima s knjižnicom Poljoprivrednog fakulteta, a istima su se koristili i zaposlenici Poljoprivrednog instituta, koji su svi bili smješteni na lokaciji Tenjska cesta. Tijekom i nakon Domovinskog rata Fakultet je bio razmješten na različitim lokacijama po Osijeku. Nakon konačnog smještanja Fakulteta na današnju lokaciju u Tvrđi, Kuhačeva 20. Knjižnica nije dobila svoj prostor, tek od svibnja 2005. godine Knjižnica je smještena u novom prostoru (cca 350 m2) u potkrovlju zgrade na broju 20. U vremenu kada smo preplavljeni najrazličitijim informacijama i kada se nove informacijsko komunikacijske tehnologije ubrzano razvijaju, Knjižnica PTF-a prilagođava se novom načinu rada koji uključuje brže i sveobuhvatnije praćenje informacija iz područja prehrambene tehnologije, tehnologije, biotehnologije i kemije te njihove distribucije krajnjim korisnicima. Granice između realnog i virtualnog svijeta sve su manje vidljive, a navike i potrebe korisnika stalno se mijenjaju. Čitaonica ima 46 mjesta te 8 računala povezanih putem interneta s ostalim knjižnicama u Hrvatskoj, a i u svijetu. Usluge koje korisnici mogu dobiti u Knjižnici PTF-a su: posudba, informacijske usluge, međuknjižnična posudba, pretraga različitih bibliografskih baza podataka, edukacija.

 

 

Pravilnik Knjižnice PTF-a

 

POSLANJE DJELATNICE KNJIŽNIČNA GRAĐA
Vizija, poslanje i ciljevi   Tekuća periodika PTF-a
    Ocjenski radovi PTF-a

 

Poslanje
 

Nazad na meniaopen_book icon

VIZIJA KNJIŽNICE PTF-a

  • očuvanje integriteta knjižničnih fondova i razvoj digitalne knjižnice.evaluacija same knjižnice kroz knjižnične usluge koje nudi svojim korisnicima.

POSLANJE KNJIŽNICE PTF-a

  • je omogućiti slobodan pristup knjižnim i neknjižnim izvorima informacija koji su potrebni studentima i znanstveno - nastavnom osoblju Fakulteta.

CILJEVI KNJIŽNICE PTF-a

  • su postati mjesto susreta studenata i znanstvenika PTF, ali i vanjskih korisnika kojima je prehrambena tehnologija  interesantna, mjesto gdje će se razmjenjivati ideje, znanje iz područja koja su zanimljiva za sve korisnike Knjižnice.

  • cilj nam je pružati podršku znanstveno - nastavnom osoblju Fakulteta u održavanju nastave, razvijati informacijsku pismenost i kritičko mišljenje, poticati kod studenata želju za učenjem i istraživanjem.

 

Djelatnice
 

Nazad na meniaopen_book icon

Sanda Hasenay, dipl. ing.; knjiž. savjetnica

Ivana Šuvak-Pirić, dipl. ing.; viši. knjiž.

 

Knjižnična građa
 

Nazad na meniaopen_book icon

Knjižnica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek svojim fondom pokriva područje prehrambene tehnologije, biotehnologije i kemije. Sadržaj knjižnog fonda obuhvaća knjige, udžbenike, priručnike te ostalu stručnu literaturu koja je potrebna za studij, zatim referentnu zbirku (enciklopedije, leksikone, rječnike, studije), baze podataka te domaće i inozemne stručne i znanstvene časopise.

Sva tiskana knjižnična građa dostupna je korisnicima za rad u čitaonici ili za posudbu. Referentna građa se ne posuđuje, već se može koristiti u prostoru čitaonice.

 

Tekuća periodika PTF-a Osijek

Osim časopisa kojeg PTF izdaje - Croatian Journal of Food Science and Technology (CJFST), na raspolaganju u Knjižnici su dolje navedeni časopisi na koje je PTF pretplaćen ili su dobiveni razmjenom za CJFST.

 

Naziv

Indeksiranost

Acta Chimica Slovenica Current Contents, SCI Expanded, Chemical Abstracts, Chemistry Citation Index, ISI Alerting Services, DOAJ
Acta Periodica Technologica DOAJ, 
Agrarforschung schweiz WoS, CAB Abstract, AGRIS
Agricultura  
Agriculturae Conspectus Scientificus ASFA, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, EMBiology, GEOBASE

Ambalaža

stručni časopis

Archives of Environmental Protection SCI Expanded, Biological Abstract, BIOSIS Previews
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju SCI Expanded, Medline/PubMed, Scopus, Animal Science Database, Biological Sciences (CSA), BIOSIS Previews, GreenFile, INIS, Pollution Abstracts, Veterinary Science Database, Water Resources Abstracts
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Current Contents, SCI Expanded, Science Direct, Scopus, Chemical Abstracts, Chemical Engineering Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Chemicher Informationsdienst, SCI-Biotechnology Abstracts, Referativnij Žurnal
Collegium Antropologicum Current Contents, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Scopus, Abstracts in Anthropology
Croatica Chemica Acta Current Contents, SCI, Chemical Abstracts, Cambridge Structural Database System, Scopus, DOAJ
Ekonomski vjesnik WoS, Emerging Sources Citation Index, CAB Abstract, EconLit, EBSCOhost, ABI/INFORM
Food Technology and Biotechnology Current Contents, SCI Expanded, Scopus, FSTA, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts
Goriva i maziva EBSCOhost, ProQuest: technology research database, ...
Hrvatska vodoprivreda  
Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam CAB Abstracts

Hrvatski pekar

stručni časopis

International journal - Vallis Aurea  
Journal of Food and Nutrition Research Current Contents, SCI Expanded, AGRIS, FSTA, Nutrition and Food Sciences Database, CAB Abstracts, Scopus
Journal on Processing and Energy in Agriculture  
Kemija u industriji WoS(2015. - ), Analytical Abstracts, Chemical Abstracts, Chemical Engineering Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, DOAJ, EBSCO, Scopus
Mathematical Communications WoS, Current Mathematical Publications, Mathematical Review, MathSci, Zentralblatt für Mathematik / Mathematics Abstracts

Meso

CAB Abstracts, FSTA, Zoological Record, Global Health

Mlekarstvo  
Mljekarstvo WoS, SCI Expanded, Agricola, CAB Abstracts, FSTA, AGRIS, Chemical Abstracts, EMBiology, EBSCO
Osječki matematički list  
Poljoprivreda CAB Abstracts, Agricola, FSTA, Scopus
Scientific Study & Research - Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry Chemical Abstracts, Viniti, CSA, Grisemine
Technologica Acta CAB Abstracts, COBISS, Index Copernicus, EBSCO
Tehnički vjesnik / Technical gazette WoS, SCI Expanded
  Razmjena za CJFST
  Pretplata

e-katalog PTF-a:

 

Ocjenski radovi PTF-a Osijek nalaze se u Repozitoriju PTF-a: