Online pretraživanje baza podataka je danas vjerojatno najelegantniji i najpouzdaniji način prikupljanja literature vezane uz bilo koje područje znanosti ili struke. Pristup cjelovitim verzijama radova, osim u časopisima otvorenog pristupa, moguć je i u odabranim komercijalnim bazama časopisa ili knjiga na 

Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

 


Za EBSCO (Academic Search Complete i druge), Elsevier (Science Direct i Scopus) i Thomson Reuters (citatne baze Current Contents Connect i Web of Science CC) baze podataka, osiguran je pristup pretplaćenim bazama podataka i s drugih lokacija izvan matične ustanove, npr. od kuće i sl., i u tom slučaju potrebno se prijaviti (logirati). Primjerice: 

Sign in ili Login / Login via your institution / Other institution login / Select your region or group / Croatian Research and Education Federation - AAI@EduHr

Nakon prijave otvorit će se sučelje odgovarajuće baze podataka.

5. listopada 2018.:  uspostavljena je mogućnost udaljenog pristupa putem Shibboletha na SpringerLink i Nature.com.

                                                  Upute možete preuzeti na sljedećim poveznicama: Nature, SpringerLink

 

Ugodno pretraživanje!


Cjelovita verzija rada se bez plaćanja može dobiti i narudžbom rada međuknjižničnom razmjenom, ukoliko je izvor dostupan u RH. Ponekad i komercijalne baze podataka omogućavaju besplatan pristup radovima objavljenim godinu dana prije trenutka pristupa ili starijim. Također, jednog od autora članka može se e-mailom ili običnom poštom zamoliti za kopiju/reprint (PDF) rada. Npr. ovako:

Dear Prof. XY,

I would appreciate very much if you could send me a PDF copy of your paper: Naslov članka...., published in Annual Review of Nutrition in 2010.

Thank you!

Best regards


Konačno, preko Knjižnice je moguća i narudžba rada iz inozemstva uz plaćanje odgovarajuće pristojbe.


U nastavku su navedene:

INFORMACIJE KORISNE PRIJE POČETKA PRETRAGE,
POPIS ONLINE BAZA poredanih po relevantnosti za područja znanosti koja PTF pokriva,
e-KNJIGE U KNJIŽNICI PTF-a
e-KATALOZI, te
VIRTUALNA REFERENTNA ZBIRKA mrežnih izvora informacija (rječnici, tezauri, enciklopedije, kalkulatori i konverteri, periodni sustav elemenata, atlasi i karte, i sl.) Knjižnice IRB-a.

 

Korisne informacije
 

Nazad na meniaopen_book icon

Poveznica Opis

alt

Priručnik za pretraživanje Centra za online baze podataka

alt Omogućuje uvid u online časopise na koje postoji pretplata u RH (pristup cjelovitom tekstu)
alt

CROSBI bibliografija PTF-a

CROSBI (novo sučelje)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI) je popis svih vrsta publikacija koje su objavili hrvatski znanstvenici

alt

Kako prosuditi kvalitetu časopisa?

Master Journal List je popis časopisa citiranih u Current Contents (CC) i Science Citation Index (SCI) bazama podataka

alt

ISI Journal Citation Reports omogućuje uvid u citiranost časopisa i Impact factor (faktor odjeka) te rangiranost časopisa u tematskoj kategoriji

Sherpa/RoMEO  je portal na kojem možete
provjeriti kakva je politika izdavača o samoarhiviranju i stavljanju rada u otvoreni pristup 
na stranicama Speeding up Scientific Knowledge Production mogu se naći podaci o trajanju i kvaliteti recenzijskih postupaka pojedinih časopisa iz perspektive autora
Abbreviations / kratice relevantni izvori za provjeru naslova časopisa i njihove kratice iz svih područja znanosti

Popis korisnih mrežnih stranica vezanih uz odabrana usko stručna područja, prema preporuci znanstvenika i nastavnika PTF-a

Plan je postepeno proširivati bazu preporuka te slobodno možete predlagati područja za koja smatrate da bi mogla biti zanimljiva studentima, kolegama istraživačima i ostalim zainteresiranim pojedincima

 

 

Popis online baza
 

Nazad na meniaopen_book icon

Poveznica Sadržaj Dostupnost

citatna baza (samo sažeci)

pokriva sva područja znanosti

pristup sažecima radova (objavljenim od 1955. do danas) s računala u sustavu MZOS-a

Upute za pretraživanje

alt

citatna baza (sažeci, ali i cjeloviti radovi)

pokriva sva područja znanosti

pristup cjelovitim radovima pojedinih časopisa s računala u sustavu MZOS-a

Upute za pretraživanje

alt
 

Američko kemijsko društvo  (American Chemical Society – ACS) je otvorilo probni pristup na svoju zbirku časopisa za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.

Zbirka časopisa ACS sadrži više od 60 znanstvenih časopisa u okviru područja kemije, ali s primjenom sadržaja i na druga znanstvena područja i disciplina poput medicine, fizike, tehničkih znanosti, studija okoliša, informatike i šire.

komercijalna baza

Probni pristup će trajati do 11.10.2019.

Electronic Library (IEL)jedna je od najopsežnijih i najznačajnijih baza znanstvenih i stručnih članaka u okviru područja elektrotehnike, računarstva, ICT-a i srodnih područja.

Baza sadrži više od 4 milijuna dokumenata s cjelovitim tekstom, više od 180 časopisa, više od 1.700 konferencijskih zbornika, više od 3.000 tehničkih standarda te više od 670 knjiga – MIT Press eBooks.

trajanje licence: 11.7. 2019. - 10.7. 2020.
FLORA

Časopis pokriva područja morfologije i anatomije, ontogeneze, fitogeografije i filogeografije, ekološku biologiju, …

Flora je botanički časopis čiji je idavač Elsevier, koji 2018. proslavlja 200 godina postojanja.

Svi članci objavljeni u Flori i njegovim prethodnicima slobodno su dostupni do ožujka 2020. godine.

platforma Statista okuplja nacionalne i međunarodne statistike i podatke o tržištu s pristupom na više od 1.5 milijuna statistika, prognoza, dosjea, izvještaja i infografika, u okviru 80.000 različitih tema i 170 multidisciplinarnih kategorija.

Platforma omogućava preuzimanje podataka u različitim formatima, uključuje automatsko citiranje i jednostavnu implementaciju u prezentacije, istraživanja i druge vrste radova.

Detaljniji opis platforme na hrvatskom jeziku možete pročitati ovdje i ovdje.
je elektronička zbirka časopisa bogata istraživanjima na svjetskoj razini. U okviru licence možete pristupiti svim Emeraldovim časopisima koji Vam pružaju uvid u recenzirana znanstvena istraživanja. pristup cjelovitim radovima

časopisi

pokriva sva područja znanosti

otvoreni pristup ili sažeci hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa
preko 300 naslova koji pokrivaju područja prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti te medicinu i zdravstvo dostupni su svi časopisi od 1997. godine do danas s računala u sustavu MZOS-a
Odjel za matematiku kupio je kolekciju Springerovih e-knjiga Mathematics and Statistics(2014. - 2016.) popis dostupnih naslova
alt

knjige izdanja za 2016., 2017. i 2018. godinu

pokriva sva područja znanosti

pristup je otvoren do 12. travnja 2018.

časopisi, knjige 

pokriva područja tehnologije, biotehnologije i medicine

pristup cjelovitim radovima pojedinh naslova (popis naslova)

časopisi, pokriva sva područja znanosti

pristup cjelovitim radovima pojedinh naslova

časopisi i knjige

različita područja znanost

pristup bazama s nacionalnom licencom, bazama koje pretplaćuje Sveučilište u čijem se sastavu nalazi, ali i mogućnost pristupa onim bazama koje pretplaćuje vlastitim sredstvima
Baza obuhvaća zapise za više od 8.000 serijskih publikacija, knjiga i poglavlja iz knjiga, priručnika, konferencijskih zbornika i dr. s područja primijenjenih biotehničkih znanosti, uključujući poljoprivredu, šumarstvo, nutricionizam, veterinarstvo, znanosti o okolišu i srodne discipline. Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.
alt

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

pristup odabranim bazama s računala u sustavu MZOS-a

zbirka uključuje više od 900 časopisa koji pokrivaju sva područja znanosti

pristup je otvoren do 30. studenoga 2017.
alt

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

pristup cjelovitim radovima pojedinih časopisa s računala u sustavu MZOS-a
alt

citatna baza (sažeci, ali i cjeloviti radovi; uključuje Medline)

pokriva područje biomedicine

pristup odabranim cjelovitim radovima; također preko EBSCO Host pet mjeseci do godinu dana nakon objave

alt

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

pristup cjelovitim radovima odabranih izvora s računala u sustavu MZOS-a (trenutno nema pristupa)

zbirka od 200 online naslova iz područja organske biologije, ekologije i znanosti o okolišu pristup do kraja svibnja. Nakon toga i dalje će ostati dostupna sva izdanja koja su bila pretplaćena u 2016. godini
svjetska interaktivna baza podataka o svim sustavima anorganskih materijala: više od 71000 kombinacija elemenata pristup je otvoren od 9. do 29. listopada 2017.
prehrambene tablice danskog Nacionalnog instituta za hranu otvoreni pristup
interaktivna baza podataka znanstvenih instrumenata smještenih pri znanstvenim, istraživačkim i visokoškolskim ustanovama u RH, čiju nabavku je prvenstveno financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Raspoložive informacije trebale bi unaprijediti korištenje postojećih instrumenata, te potaknuti suradnju među znanstvenicima. otvoreni pristup

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

otvoreni pristup
enzimska baza podataka otvoren pristup
baza podataka koja sadrži genomske informacije
otvoren pristup
baza podataka koja sadrži informacije o proteinima otvoren pristup
 više od 500 e-knjiga dostupno u otvorenom pristupu; naslovi su dani na korištenje pod Creative Commons licencama, slobodni su za preuzimanje te ne sadržavaju DRM ograničenja u pogledu preuzimanja cjelovitog sadržaja kao ni ispisa istog popis dostupnih naslova
baza znanstvenih časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija otvoreni pristup

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

otvoren pristup
alt

časopisi

pokriva uglavnom biologiju i medicinu (osim PLoS one)

otvoren pristup

alt

časopisi

pokriva sva područja znanosti

otvoren pristup

zbirka znanstvenih, recenziranih knjiga u slobodnom pristupu Direcory of open acess books otvoreni pristup

knjige otvoren pristup za odabrane naslove iz područja prehrambene tehnologije

alt

pretraživač znanstvene literature (knjige, časopisi, sažeci)

pokriva sva područja znanosti

djelomičan pristup cjelovitim radovima

alt

časopisi

pokriva sva područja znanosti

komercijalna baza

alt

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

komercijalna baza

alt

časopisi

pokriva područje biomedicine

otvoreni pristup

NAPOMENA: Za pretraživanje je potrebna besplatna registracija

alt

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

komercijalna baza

alt

časopisi, knjige

pokriva područje biomedicine

komercijalna baza

alt

časopisi

pokriva prirodne znanosti (biomedicinu)

komercijalna baza; Scientific Reports je otvorenog pristupa

alt

časopisi

pokriva sva područja znanosti

komercijalna baza

alt

časopisi

područje: nutricionizam

komercijalna baza; pristup cjelovitoj verziji radova moguć godinu dana nakon objave
alt

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

komercijalna baza

alt

časopisi

pokriva sva područja znanosti

pristup odabranim cjelovitim radovima (objavljenim od 1993. do danas) s računala u sustavu MZOS-a

Upute za pretraživanje

alt

knjige

pokriva sva područja znanosti

pristup cjelovitoj verziji s računala u sustavu MZOS-a

Upute za pretraživanje

alt

citatna baza (samo sažeci)

pokriva sva područja znanosti

pristup sažecima radova (objavljenim od 1993. do danas) s računala u sustavu MZOS-a ili preko PROXY servera

Upute za pretraživanje

alt

časopisi, knjige

pokriva područje biomedicine

komercijalna baza
alt

časopisi, knjige

pokriva sva područja znanosti

komercijalna baza
     

 

 

e-knjige u knjižnici PTF-a
 

Nazad na meniaopen_book icon

Poveznica Sadržaj
free e-book "Get Published: Your How-to Guide"
InTechOpen is the world's largest Science, Technology and Medicine Open Access book publisher

 

 

Science - free e-book

 

 

pohranjene knjige u otvorenom pristupu; omogućen online pregled ili pohranjivanje datoteke u .pdf formatu

Chemical Engineering

e-knjige iz područja kemijskog inženjerstva

Edited by Naofumi Shiomi and Viduranga Waisundara: Superfood and functional food - the development of superfoods and their roles as medicine. InTech, Chapters published, 2017.

(Licenca: CC BY 3.0)

Martin S. Silberberg. Chemistry : the molecular nature of matter and change,  5th ed.  McGraw-Hill, 2009.

 

 

Biochemistry Online: An Approach Based on Chemical Logic

Rodney F. Boyer: Concepts in Biochemistry. Wiley, 2001. 

, and Biochemistry5th edition, 2002.

Analytical Chemistry. 2012. 

Edited by Ira S. Krull

Virtual Textbook of Organic Chemistry

virtualni udžbenik organske kemije

  • H. T. Lawless. Laboratory Exercises for Sensory Evaluation. 2013.

 

 

Integrative Weight Management. 2014.

edited G. E. Muling et al.

e-udžbenik

Milena L. Mandić. Dijetoterapija, 2014.

 

e-katalozi
 

Nazad na meniaopen_book icon

Poveznica Sadržaj
repozitorij PTF-a
e-katalog knjižnice PTF-a
Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR) predstavlja središnje mjesto pristupa i pohrane digitalnih inačica završnih i diplomskih radova koji su obranjeni na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. 
Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva (ARA) u pretraživaču ima dostupne metapodatke iz 139 repozitorija. 
projekt europskih knjižnica o otvorenom pristupu znanstvenim disertacijama 

alt

knjižnična građa Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Austrijske čitaonice, American cornera, Zbirke na mađarskom jeziku te Bilteni prinova GISKO-a

alt

knjižnična građa Nacionalne i sveučilišne knjižnice

 

alt

 

knjige te magistarski i doktorski radovi djelatnika IRB-a

Katalog elektroničkih časopisa

časopisi dostupni u zbirkama nabavljenim za potrebe visokoškolskih i znanstvenih ustanova RH

alt

bibliografije, knjige, časopisi, disertacije, magistarski i diplomski radovi s područja prirodnih znanosti raspoložive u Hrvatskoj

alt

bibliografije (Biomedicina Croatica), knjige, časopisi, disertacije i magistarski radovi s područja biomedicine raspoložive u Hrvatskoj

Sustav znanstvenih informacija - podsustav TEHNIKA

knjige, časopisi, disertacije, magistarski i diplomski radovi s područja tehničkih znanosti raspoložive u Hrvatskoj

 

alt knjižnična građa nacionalne knjižnice Velike Britanije

alt

knjižnična građa Kongresne knjižnice SAD-a

 

 

Virtualna referentna zbirka
 

Nazad na meniaopen_book icon

alt

 

 

 

 

 

4.12. 2015.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naslovnica Knjižnica Online pretraživanje