Voditelj odjeljka za unaprjeđivanje kvalitete PTFOS-a

Ivana Lauš, dipl. ing.


Povjerenstvo

Aktivno povjerenstvo

Na temelju članka 46., stavka 4. i 5. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - pročišćeni tekst, članka 6. i 7. Pravilnika o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja i članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek od 29. ožujka 2012. godine, a na prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, na svojoj VII. redovitoj sjednici, akademska godina 2017./2018., održanoj dana 26. travnja 2018. godine, imenovalo je Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, u sastavu:
 

Djelokrug rada Povjerenstva propisan je Pravilnikom o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.
 

Plan aktivnosti Povjerenstva za akademsku godinu 2014./2015.

Izvješće o aktivnostima Povjerenstva u akademskoj godini 2013./2014.

Plan aktivnosti Povjerenstva za 2012/2013.


Arhiva

 • prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, predstavnik nastavnika (predsjednik)
 • dr. sc. Mirela Kopjar, izv. prof., predstavnik nastavnika
 • dr. sc. Marina Tišma, doc., predstavnik nastavnika
 • Antun Jozinović, mag. ing., znan. novak , predstavnik asistenata
 • Petar Paulik, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika (Pivovara d.d. Osijek)
 • Dubravko Pichler, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika (Vodovod-Osijek d.o.o.)
 • Dunja Čeple, predstavnik studenata

 • Doc. dr. sc. Mirela Planinić – prodekan za nastavu (predsjednik)
 • Doc. dr. sc. Mirela Kopjar
 • Janja Perić, dipl. iur. – tajnik Fakulteta
 • Maja Molnar, dipl. ing.
 • Marco Bijuk

 • Doc. dr. sc. Damir Magdić – predsjednik
 • Doc. dr. sc. Mirela Kopjar
 • Janja Perić, dipl. iur.
 • Marko Jukić, dipl. ing.
 • Mihaela Tosenberger

 • Doc. dr. sc. Damir Magdić – predsjednik
 • Prof. dr. sc. Drago Šubarić
 • Dubravka Jakšić, dipl. iur.
 • Marko Jukić, dipl. ing.
 • Mihaela TosenbergerZapisnici sa sastanka

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva održanog 30. listopada. 2014.

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva održanog 02. listopada 2013.

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva održanog 30. listopada 2012.

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva održanog 19. listopada 2012.

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva održanog 04. listopada 2012.

 

Aktivnosti

JEDINSTVENA SVEUČILIŠNA STUDENTSKA ANKETA


Rezultati studentske ankete za ak. god. 2013./2014.

Rezultati studentske ankete za ak. god. 2011./2012.

 

INTERNA PTFOS ANKETA


ANKETA ZA PROVJERU KVALITETE NASTAVE U AKADEMSKOJ GODINI 2012./2013.

Izvješće o rezultatima ankete za provjeru kvalitete nastave u akademskoj godini 2012./2013.

 

ANKETA ZA PROVJERU KVALITETE NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2013./2014.

Cilj ankete je utvrditi zadovoljstvo studenata izvedenom nastavom, a popunjavanjem ankete može se utjecati na poboljšanje nastave te upozoriti na nedostatke i teškoće u njezinoj izvedbi.ANKETA ZA STUDENTE u okviru projekta Sveučilišta „KVALIMETAR u funkciji poboljšanja obrazovnog sektora“


U svrhu provedbe projekta financiranog od strane Sveučilišta u Osijeku pod nazivom "KVALIMETAR u funkciji poboljšanja obrazovnog sektora", u suradnji s Voditeljicom sustava kvalitete Sveučilišnog Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, i Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek uključio se u navedeno istraživanje/on-line anketu, koje ima za cilj da pomoću KVALIMETAR mjernog instrumenta izmjeri zadovoljstvo ispitanika trenutnim stanjem kvalitete na Sveučilištu u pogledu pružanju kvalitetnih nastavnih sadržaja, ali i postojećih mehanizama praćenja, ocjenjivanja i poboljšavanja kvalitete.

Istraživanje se provodilo na tri uzorka:

 • sadašnji (trenutni) studenti,
 • bivši (alumni) studenti te
 • nastavno osoblje Sveučilišta.


Istraživanju/on-line anketi se pristupalo preko linka https://www.surveymonkey.com/s/bivsi_studenti.

Kviz - Informacijska pismenost u knjižnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Podaci prikupljeni kvizom obrađeni su i prezentirani  u vidu posterskog priopćenja na skupu 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica.

 • Hasenay S, Mokriš S, Šuvak-Pirić I: Ispitivanje informacijske pismenosti u knjižnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Lovran, Hrvatska, 13. - 15. svibnja 2015.

 

Upitnik o radu knjižnice - 2014.


Rezultati upitnika o radu knjižnice - 2014

Diplomski rad s Filozofskog fakulteta Os pod naslovom: Kneževic', Božana (2014) Istraživanje zadovoljstva korisnika knjižnice Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta u Osijeku.

http://repozitorij.ffos.hr/1519/

 

Upitnik o radu knjižnice - 2007.


Rezultati upitnika o radu knjižnice - 2007

Rezultati dobiveni obradom podataka prikupljenih Upitnikom o zadovoljstvu korisnika radom knjižnica provedenog u razdoblju od 01. do 20. ožujka 2007. godine prikazani su kroz jedno postersko priopćenje i jedan cjeloviti rad.

Radionice

5. veljače 2014. godine, u 11 sati, u Vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, u organizaciji Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održana je radionica pod nazivom "Ishodi učenja", za sve nastavnike Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

Što treba znati o ishodima učenja(1).pdf


Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
http://www.ptfos.unios.hr/index.php/kvaliteta#sigFreeId06849a1e3d


SUDJELOVANJE VODITELJA ODJELJKA ZA UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE PTFOS-a na sastancima, seminarima, sjednicama i radionicama:

Peti sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete (CroQAnet)

Četvrti sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete (CroQAnet)

2. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akad. 2017./2018. godini

Treći sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete (CroQAnet)

Odluka o pokretanju postupka izbora i provedbe postupka prikupljanja prijedloga kandidata za izbor pročelnika Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

1. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akad. 2017./2018. godini

Predavanje o funkcionalnosti Bolonjskog sustava

Drugi sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete (CroQAnet)


Radionica za visokoškolske nastavnike iz kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa


Radionica-Edukacija u području kvalitete


U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ponedjeljak, 6. ožujka 2017. godine u Osijeku je održan sastanak na Rektoratu na kojem je nazočila ravnateljica AZVO-a sa suradnicima te Dekani/ce, Pročelnici/ce i Voditelji/ce Ureda za kvalitetu znanstveno nastavnih i umjetničko nastavnih sastavnica Sveučilišta u Osijeku.
 

 


1. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akad. 2016./2017. godini


U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ponedjeljak, 20. veljače 2017. godine u Zagrebu je održan seminar Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete (ESG) na hrvatskim visokim učilištima.


U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ponedjeljak, 19. prosinca 2016. godine u Zagrebu je održan prvi sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet).


Radionica “Primjeri dobre prakse” za osobe odgovorne za poslove osiguravanja kvalitete svih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana na Rektoratu 24. svibnja 2016. u organizaciji Centra za kvalitetu


Radionica “Primjeri dobre prakse” za osobe odgovorne za poslove osiguravanja kvalitete svih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana na Rektoratu 18. svibnja 2016. u organizaciji Centra za kvalitetu


1. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akad. 2015./2016. godini


Radni sastanak voditelja ureda za kvalitetu sa znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica našega Sveučilišta u Centru za kvalitetu


1. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akad. 2014./2015. godini


Konstituirajuća sjednica Vijeća CentraPovjerenstvo za promidžbu

Temeljem članka 22. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - pročišćeni tekst dekan Fakulteta donio je 3. studenog 2017. godine odluku o imenovanju novog Povjerenstva za promidžbu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u sastavu:

doc. dr. sc. Frane Čačić Kenjerić – predsjednik

izv. prof. dr. sc. Đurđica Ačkar

izv. prof. dr. sc. Anita Pichler

doc. dr. sc. Ante Lončarić

dr. sc. Ivana Tomac, poslijedoktorand

Maja Ižaković, mag. ing., asistent

Ivana Lauš, dipl. ing.

Josip Juričić, student

 

Prethodni sastav Povjerenstva, aktivan do stupanja na snagu novog Povjerenstva gore navedenog:

Temeljem članka 22. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek dekan Fakulteta donio je 21. studenog 2012. godine odluku o imenovanju Povjerenstva za promidžbu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u sastavu:

 

Zadaća Povjerenstva je aktivna promidžba Fakulteta i studijskih programa kroz sudjelovanje i organiziranje različitih manifestacija, kao što su:

 • Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
 • Festival znanosti,
 • Otvorena vrata Fakulteta,
 • Dječji tjedan te
 • druge manifestacije sličnog karaktera.


Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 2014.,

U Osijeku je 12. i 13. prosinca 2014., na Ekonomskom fakultetu Osijek održana 18. SMOTRA Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, na kojoj je tradicionalno sudjelovao i naš Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.
 

View the embedded image gallery online at:
http://www.ptfos.unios.hr/index.php/kvaliteta#sigFreeId3b1117d5ad

Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 2015.

U Osijeku je 4. i 5. prosinca 2015., na Ekonomskom fakultetu Osijekodržana 19. SMOTRA Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, na kojoj je tradicionalno sudjelovao i naš Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.

View the embedded image gallery online at:
http://www.ptfos.unios.hr/index.php/kvaliteta#sigFreeId0682ba9545

Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 2016.

U Osijeku je 9. i 10. prosinca 2016., na Građevinskom fakultetu Osijek održana 20. SMOTRA Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, na kojoj je tradicionalno sudjelovao i naš Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.

View the embedded image gallery online at:
http://www.ptfos.unios.hr/index.php/kvaliteta#sigFreeId1c86408e6b

 

Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 2017.

U Osijeku je 8. i 9. prosinca 2017., na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održana 21. SMOTRA Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, na kojoj je tradicionalno sudjelovao i naš Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.

 

Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 2018.

U Osijeku je 13. i 14. prosinca 2018., na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, Vladimira Preloga 1, Sveučilišni kampus, održana 22. SMOTRA Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, na kojoj je tradicionalno sudjelovao i naš Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. 

 

Različito

Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku osnovan je Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 6. sjednici Senata u akademskoj godini 2011./2012. dana 26. lipnja 2012. godine.

 

Dokumenti Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja


 

Vijeće Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Članovi Vijeća Centra su voditelji Ureda za kvalitetu znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta, predstavnici ostalih sastavnica Sveučilišta, dva predstavnika studenata te dva vanjska dionika.


Aktivnosti Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Konstituirajuća sjednica Vijeća Centra


1. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akad. 2014./2015. godini


1. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akad. 2015./2016. godini


1. sjednica Vijeća Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akad. 2016./2017. godini


Radni sastanak voditelja ureda za kvalitetu sa znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica našega Sveučilišta u Centru za kvalitetu


Prezentiranje rezultata Jedinstvene sveučilišne studentske ankete za akademsku 2015./2016. godinu na sjednici Senata od strane Centra za kvalitetu


Radionica za djelatnike sustava kvalitete svih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana 16. lipnja 2016. na KBF u Đakovu


Radionica “Primjeri dobre prakse” za osobe odgovorne za poslove osiguravanja kvalitete svih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana na Rektoratu 18. svibnja 2016. u organizaciji Centra za kvalitetu


Radionica “Primjeri dobre prakse” za osobe odgovorne za poslove osiguravanja kvalitete svih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana na Rektoratu 24. svibnja 2016. u organizaciji Centra za kvalitetu


http://www.unios.hr/kvaliteta/sastanak-mreze-jedinica-sustava-osiguravanja-kvalitete-croqanet/


http://www.unios.hr/kvaliteta/seminar-provedba-europskih-standarda-i-smjernica-za-osiguravanje-kvalitete/


http://www.unios.hr/kvaliteta/2410/


 

http://www.unios.hr/kvaliteta/radionica-edukacija-u-podrucju-kvalitete/


 

http://www.unios.hr/kvaliteta/drugi-sastanak-mreze-jedinica-sustava-osiguravanja-kvalitete-croqanet/


http://www.unios.hr/kvaliteta/predavanje-o-funkcionalnosti-bolonjskog-sustava/

http://www.unios.hr/kvaliteta/sjednica-vijeca-centra-za-unaprjedenje-i-osiguranje-kvalitete/

http://www.unios.hr/kvaliteta/odluku-o-pokretanju-postupka-izbora-i-provedbe-postupka-prikupljanja-prijedloga-kandidata-za-izbor-procelnika-centra-za-unaprjedenje-i-osiguranje-kvalitete-visokog-obrazovanja/

http://www.unios.hr/kvaliteta/mreze-jedinica-sustava-osiguravanja-kvalitete-na-visokim-ucilistima-u-rh-croqanet/

http://www.unios.hr/kvaliteta/2841/

http://www.unios.hr/kvaliteta/imenovanje-procelnice-centra/

Četvrti sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete (CroQAnet)

Peti sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete (CroQAnet)