Obavijest kandidatima


Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekt – UIP – 2020 – 02“ („Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina“), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju javnog Natječaja od 7. travnja 2021. godine u „Večernjem listu“, "Narodnim novinama", mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, na internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek, a nakon provedene II. razine odabira kandidata - razgovora (intervjua) pred Povjerenstvom održanog 18. svibnja 2021. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici Prehrmabeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek, objavljuje


Rezultate II. razine odabira kandidata i ukupne rezultate I. i II. razine  za izbor jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekt – UIP – 2020 – 02“ („Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina“), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek


U sklopu II. razine odabira kandidata, 18. svibnja 2021. godine održan je razgovor (intervju) s početkom u 14:00 sati u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek. Razgovoru (intervjuu) pristupila su sva tri (3) kandidata i navedena su u Tablici 1. prema dodijeljenim šiframa:


Tablica 1.

Redni broj


Šifra kandidata

1.

KT 1

2.

AMG 2

3.

NK 3Kandidat pod šifrom NK 3, pristupio je razgovoru pred Povjerenstvom no tijekom razgovora je odustao, stoga ga je Povjerenstvo isključilo iz daljnjeg natječajnog postupka.


Kandidati koji su pristupili razgovoru pred Povjerenstvom, ostvarili su sljedeće bodove:


Tablica 2.

Redni broj


Šifra kandidata


Ostvareni bodovi

1.

KT 1

37,33

2.

AMG 2

54,33Nakon provedbe I. i  II. razine, Povjerenstvo je utvrdilo konačne rezultate kako slijedi:


Tablica 3.Redni brojŠifra kandidata


I. razina ostvareni bodovi


II. razina ostvareni bodoviUkupno ostvareno bodova


1.

KT 1

27

37,33

64,33

2.

AMG 2

25

54,33

79,33


Ukupno 2 kandidata

Na temelju pregleda ukupnog broja bodova postignutih u I. i II. razini, Povjerenstvo je sastavilo listu reda prvenstva (rang ljestvicu) kandidata. Prvi na listi je kandidat s najvećim ukupnim brojem bodova, a dalje slijedom kandidat prema redoslijedu bodova.


Rang ljestvica kandidata prema ostvarenim ukupnim bodovima u I. i II. razini


Tablica 4.

Redni broj


Šifra kandidata


Ostvareni bodovi

1.

AMG 2

79,33/100

2.

KT 1

64,33/100


Ukupno 2 kandidataOdluku o izboru jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekt – UIP – 2020 – 02“ („Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina“), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine donosi Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.


Odluka o izboru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.


Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Uspostavni istraživački projekt – UIP – 2020 – 02“ („Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina“), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine


  1. dr. sc. Ante Lončarić, docent Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. dr. sc. Stela Jokić, redovita profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, član
  3. dr. sc. Tihomir Kovač, poslijedoktorand Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek,

član