Obavijest o rezultatima I. i II. razine za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrsteOBAVIJEST KANDIDATIMA


U skladu s člankom 34. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na temelju javnog Natječaja objavljenog 7. travnja 2021. godine u "Narodnim novinama", mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek a nakon provedene II. razine odabira kandidata - razgovora (intervjua) pred Povjerenstvom održanog 3. svibnja 2021. godine s početkom u 9:00 sati u Vijećnici Prehrmabeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek, objavljuje


Rezultate II. razine odabira kandidata i ukupne rezultate I. i II. razine  za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu


U sklopu II. razine odabira kandidata, razgovor (intervju) održan je 3. svibnja 2021. godine s početkom u 9:00 sati u Vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek. Od osam (8) kandidata koji su pristupili pisanom testiranju, sedam (7) kandidata uspješno je položilo pisano testiranje, odnosno na pisanoj provjeri znanja ostvarili najmanje 50 % (35 bodova) od ukupnog broja bodova (70 bodova) te su ostvarili uvjete za pristupanje razgovoru (intervju) i pozvani su na razgovor (intervju) ispred Povjerenstva. Od sedam (7) kandidata pozvanih na razgovor (intervju), razgovoru su pristupila četiri (4) kandidata, kako je prikazano u Tablici 1.


                                                                                                                 Tablica 1.

Redni broj


Šifra kandidata

1.

260421-04

2.

260421-08

3.

260421-03

4.

260421-05
Slijede kandidati koji nisu pristupili razgovoru pred Povjerenstvom:

                                                                                                   Tablica 2.

Redni broj


Šifra kandidata

1.

260421-10

2.

260421-09

3.

260421-02


Sukladno objavljenom Natječaju, za kandidate koji nisu pristupili razgovoru, smatra se da su povukli prijavu na natječaj i ne smatraju se više kandidatima natječaja.


Kandidati koji su pristupili razgovoru pred Povjerenstvom, ostvarili su sljedeće bodove:


                                                                                                                       Tablica 3.

Redni broj


Šifra kandidata


Ostvareni bodovi

1.

260421-04

28/30

2.

260421-08

16/30

3.

260421-03

20/30

4.

260421-05

16/30Nakon provedbe I. i  II. razine, Povjerenstvo je utvrdilo konačne rezultate kako slijedi:

 

                                                                                                                                  Tablica 4.Redni brojŠifra kandidata


I. razina ostvareni bodoviII. razina ostvareni bodoviUkupno ostvareno bodova


1.

260421-04

69/70

28/30

97/100

2.

260421-08

59/70

16/30

75/100

3.

260421-03

50/70

20/30

70/100

4.

260421-05

49/70

16/30

65/100


Ukupno 4 kandidata


Na temelju pregleda ukupnog broja bodova u I. i II. razini, Povjerenstvo je sastavilo listu reda prvenstva (rang ljestvicu) kandidata.


Prvi na listi je kandidat s najvećim ukupnim brojem bodova, a dalje slijedom ostali kandidati prema redoslijedu bodova.


Rang ljestvica kandidata prema ostvarenim ukupnim bodovima u I. i II. razini

                                                                                                            Tablica 5.

Redni broj


Šifra kandidata


Ostvareni bodovi

1.

260421-04

97/100

2.

260421-08

75/100

3.

260421-03

70/100

4.

260421-05

65/100


Ukupno 4 kandidata
Slijedom navedenog, a na temelju utvrđenih rezultata u I. i II. razini odabira kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, predlože dekanu Fakulteta tri (3) kandidata s najvećim brojem bodova i to:


1. 260421-04

2. 260421-08

3. 260421-03


Konačnu odluku o izboru jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu donosi dekan Fakulteta.


Odluka o izboru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.


Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije u Uredu za studente i studije u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

  1. prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, prodekanica za nastavu, predsjednik
  2. Ivana Mihaljević, mag. iur., voditeljica Ureda za studente i studije, član
  3. Ana Malovac, mag. iur., stručna suradnica za upravljanje ljudskim resursima, član