Poziv na razgovor (intervju)


Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambena tehnologija ili biotehnologija za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba mladih doktora znanosti” (DOK-2021-02), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljuje


                                                           POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je Natječaj za izbor i prijem doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambena tehnologija ili biotehnologija za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba mladih doktora znanosti” (DOK-2021-02), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za vrijeme trajanja projekta, a najduže na vrijeme od četiri godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, koji je objavljen 11. lipnja 2021. godine u „Večernjem listu“, "Narodnim novinama", službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek.


Povjerenstvo je razmotrilo sve pristigle prijave na Natječaj te je utvrdilo pravovremenost podnijetih prijava, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta Natječaja svih kandidata prijavljenih na Natječaj. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji nisu podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na Natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj i ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).


Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti samo oni kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju te koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.


Jedan kandidat dostavio je pravovremenu i potpunu dokumentaciju i ispunjava formalne uvjete Natječaja te će mu se poziv za razgovor (intervju) dostaviti putem e-mail adrese koju je naveo u prijavi na Natječaj.

Razgovor (intervju) održati će se dana 16. srpnja 2021. godine (petak)  s početkom u 10:00 sati u predavaonici P-5 Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek


UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA


Na razgovoru, Povjerenstvo će vrednovati motiviranost kandidata za prijavu na Natječaj, upućenost u temu projekta, sklonost prema znanstvenoistraživačkom radu vezanom za projekt na koji se asistent zapošljava i upućenost u pisanje znanstvenih radova.


Maksimalan broj ostvarenih bodova koje kandidat može ostvariti na razgovoru je 60, s tim da kandidat mora ostvariti minimum uspješnosti od 50 %, odnosno 30 bodova.


Na temelju ukupnog broja ostvarenih bodova, (I. razina koja se temelji na provjeri natječajne dokumentacije nosi 40 bodova, II. razina, razgovor (intervju) pred Povjerenstvom nosi 60 bodova, ukupno 100 bodova), Povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek da donese konačnu odluku o izboru.


Obavijest o rezultatima razgovora s Povjerenstvom (intervju) biti će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.


Kandidat je dužan, radi provjere identiteta ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom.


Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj i neće se više smatrati kandidatom natječaja.


Sukladno epidemiološkim uputama, kandidatu će se prije ulaska u službeni prostor Fakulteta mjeriti tjelesna temperatura. Također, kandidat je obvezan imati zaštitu masku.


Odluka o izboru objavit će se na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.


Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda


prof. dr. sc. Ivica Strelec, redoviti profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - predsjednik


prof. dr. sc. Stela Jokić,  redovita profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - član


izv. prof. dr. sc. Sandra Budžaki, izvanredna profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - član