doc. dr. sc. Antonija Šarić

Znanstveno područje: humanističke znanosti

Znanstveno polje: filologija

Znanstveno - nastavno zvanje: docent


 

Kontakt

Adresa:
Franje Kuhača 18
 
31107 Osijek, CROATIA
tel:
031 224 302
fax:
031 207 115
email
antonija.saric@ptfos.hr

Stručni rad

  • Pavlović, B., Šarić, A.: Tekstualna komunikacija. Život i škola, Osijek, 2012.
  • Pavlović, B., Šarić, A.: Tekstualna komunikacija. Život i škola, Osijek, 2012.
  • Pavlović, B., Pavlović, K., Šarić, A.: World of Today: Language, Ecology, Society.Lingua d.o.o. Osijek, 2010.
  • Pavlović, B., Pavlović, K., Šarić, A.: Kultura i civilizacija strane zemlje. Lingua d.o.o. Osijek, 2010.
  • Pavlović, B.,Pavlović, K., Šarić, A.: Aneksni rječnik engleskoga jezika iz elektrotehnike. Lingua d.o.o. Osijek, 2009.
  • Pavlović, B.,Pavlović, K., Pavlović (Šarić), A.: Deutsche Grammatik macht Spaß. Rješenja gramatičkih vježbi. Lingua d.o.o. Osijek, 2007.
  • Pavlović, B., Pavlović, K., Pavlović (Šarić), A.: Enjoying English Grammar. Rješenja gramatičkih vježbi. Lingua d.o.o. Osijek, 2007.
  • Pavlović, B., Pavlović, K., Pavlović (Šarić), A.: Deutsche Grammatik macht Spaß. Lingua d.o.o. Osijek, 2005.
  • Pavlović, B., Pavlović, K., Pavlović (Šarić), A.: Enjoying English Grammar. Lingua d.o.o. Osijek, 2005.