Rezultati ispita i kolokvija

Kemija hrane - rezultati trećeg parcijalnog ispita

Leave review
Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Kemija hrane - retzltati trećeg parcijalnog ispita

Leave review
OPŠIRNIJE

Fizikalna kemija - bodovi iz radnih zadataka i vježbi

Leave review
Preuzmite prilog 1

U prilogu se nalazi tablica s ukupno ostvarenim bodovima iz vježbi i radnih zadataka na kolegiju Fizikalna kemija. Studenti mogu u roku od dva tjedna doći na uvid radnih zadataka.

Ivana Buljeta, mag.ing.

OPŠIRNIJE

Prehrambeno inženjerstvo_Rezultati 1. parcijalnog ispita (14.1.2020.)

Leave review
Preuzmite prilog 1

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Prehrambeno inženjerstvo

 

OBAVIJEST

 

Rezultati 1. parcijalnog ispita održanog 14.1.2020. nalaze se u prilogu.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE

Tehnička fizika

Leave review
UKUPNI POSTIGNUTI REZULTATI I PRIJEDLOG OCJENA
Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Tehnologija proizvodnje i prerade brašna - rezultati 3. parcijalnog ispita

Leave review
Preuzmite prilog 1

U privitku se nalaze rezultati 3. parcijalnog ispita iz Tehnologije proizvodnje i prarade brašna.

OPŠIRNIJE

Rezultati Inženjerska termodinamika (27.1.2020.)

Leave review

Na pismenom ispitu iz kolegija Inženjerska termodinamika, na roku 27.1.2020., zadovoljili su sljedeći studenti:

 

1. 0113147178 (2)

2. 0113147456 (2)

 

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 29.1.2020. u terminu 8-10h u kabinetu izv. prof. dr. sc. Sandre Budžaki (soba br. 32).

Uvid u pismene ispite održat će se u utorak, 28.1.2020. u terminu 10-11h u kabinetu asistentice Marte Ostojčić (22/20S).

 

Marta Ostojčić, mag.ing.proc.

OPŠIRNIJE

Engleski jezik I- Rezultati 1. parcijalnog ispita

Leave review
Engleski jezik I- Rezultati 1. parcijalnog ispita
                             Engleski jezik I
Rezultati 1. parcijalnog ispita se nalaze u privitku.
Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Popravni kolokvij

Leave review
Preuzmite prilog 1

REZULTATI POPRAVNOG PARCIJALNOG ISPITA IZ BIOLOGIJE

 

Konzultacije i uvid u pismeni: 28.1. 2020. od 9-10h; soba predmetnog nastavnika (16/18).


doc. dr. sc. Tihana Marček

OPŠIRNIJE

Osnove tehnologije ugljikohidrata_Rezultati 2. parcijalnog ispita (23.1.2020.)

Leave review
Preuzmite prilog 1

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Osnove tehnologije ugljikohidrata

 

OBAVIJEST

 

Rezultati 2. parcijalnog ispita održanog 23.1.2020. i prijedlog ukupne ocjene iz parcijalnih ispita nalaze se u prilogu obavijesti.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE