Statut Studentskog zbora

Pravilnik za provedbu studentskih izbora

Konačni rezultati izbora 2015


studentski.zbor@ptfos.hr


Na temelju konačnih rezultata studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, koji su održani 28. travnja 2015., za članove Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i njihove zamjenike izabrani su:

Redni broj

Ime i prezime člana

Ime i prezime zamjenika

1.

Josip Juričić Damir Vuković

2.

Dragan Babić

Alen Smoljan

3.

Ivana Anić Iva Grgić

4.

Antonio Koljđeraj

Luka Katić

5.

Šimun Kvaternik Toma Tadić

6.

Lara Marinčić

Glorija Marić

7.

Alma Pfeifer

Helena Pavin
8. Gorana Stojanović Maja Trulec
9. Ena Begić Gabriela Marić
10. Marina Kunac Ivana Križić
11. Lucija Krišto Tonka Turalija
 

Na konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog Fakulteta Osijek izabrani su:

predsjednik Studentskog zbora

zamjenik predsjednika Studentskog zbora

Josip Juričić

Dragan Babić
 

Redni broj

članovi Fakultetskog vijeća

1.

Josip Juričić

2.

Dragan Babić

3.

Antonio Koljđeraj

4.

Šimun Kvaternik

5.

Lara Marinčić

6. Alma Pfeifer
7. Gorana Stojanović
8. Ena Begić
9. Marina Kunac

 

 

Redni broj

predstavnik u Studentskom zboru Sveučilišta u Osijeku

1.

Ivana Anić

 
Naslovnica Studentski zbor