Preddiplomski

Sveučilišni preddiplomski studij Prehrambena tehnologija

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek upisuje studente u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija u skladu s „Natječajem za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomski i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019.“, kojeg je raspisalo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te ga je objavilo na svojoj mrežnoj stranici (http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2018/05/Natje%C4%8Daj-I.-g.-P-I-S-1819_Osijek-14.5.18.pdf), kao i na mrežnoj stranici Rektorskog zbora RH (http://www.rektorski-zbor.hr/vijesti/article/objava-natjecaja-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-preddiplomskog-integriranog-preddiplomskog-i-dipl-1/).


Slobodna upisna mjesta za jesenski upisni rok u ak. god. 2018./2019.

 • 17 redovitih studenata(državljana RH i državljana država članica EU), koji to pravo ostvare polaganjem državne mature, odnosno koji:
 • ­po prvi puta upisuju I. godinupreddiplomskog sveučilišnog studija te ne plaćaju participaciju u troškovima studija ili
 • ­upisuju I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, a do sada su već bili upisani na neki drugi preddiplomski sveučilišni ili stručni studij te prilikom upisa plaćaju punu participaciju u troškovima I. godinu studija u iznosu od 7.370,00kn
 • 5 studenata, stranih državljana na redoviti studij,koji studiraju uz plaćanje godišnje školarinu u iznosu od 15.000,00 kn, a pravo upisa su ostvarili putem državne mature
 • prema posebnim uvjetima upisa, 5 redovitih studenata starijih od 25 godina, koji su svoje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. te po prvi puta upisuju I.  godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, i ne plaćaju participaciju u troškovima studija.

Kandidati koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanjePostupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih(više na poveznici: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama).

Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave ispita državne mature odnosno studijskih programa na visokim učilištima i važno je pravovremeno se obratiti gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen. U slučaju općih, gimnazijskih i umjetničkih programa kandidat se javlja Agenciji za odgoj i obrazovanje odnosno kada je riječ o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima kandidat se javlja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Važno: Agencija za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih neće proslijediti dokumentaciju kandidata Središnjem prijavnom uredu, a niti obratno. Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije i postupak prijave ispita državne mature i/ili prijave studijskih programa).

Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije ne dostavlja se Središnjem prijavnom uredu već se za potrebe upisa na visoka učilišta dostavlja samom visokom učilištu prilikom upisa.

Termini i provedba upisa

Upis kandidata na sveučilišni preddiplomski studij Prehrambena tehnologija, prema rang listi objavljenoj putem NISpVU sustava, provoditi će se u:

 • jesenskom roku: 21. rujna 2018.

 

Kandidati se trebaju javiti u Studentsku referadu, koja se nalazi na I. katu, lijevo.

Upisi će se provoditi:

-       elektronskim upisom studijske godine i unošenjem osobnih podataka (elektronski, preko računala),

-       popunjavanjem Matičnog lista

-       Ugovora o studiranju.

Ukupni troškovi upisa iznose 410,00 kn a kandidati ih mogu uplatiti na žiro račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.).

Prilikom uplate obavezno je navođenje sljedećih elemenata:

Platitelj:                            Ime i prezime studenta, adresa stanovanja
Primatelj
:                          Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, Osijek
Iznos
:                                410,00
IBAN primatelja
:              HR1725000091102017142
Model:
                              67
Poziv na broj:
                  OIB studenta
Opis plaćanja:
                  Ime i prezimestudenta

Ukupni troškovi upisa uključuju:


Za upis je potrebno sljedeće:

 1. Svjedodžba o položenoj državnoj maturi, odnosno Potvrda o položenim ispitima državne mature (original)
 2. Svjedodžba o završnom radu (za kandidate koji nisu završili gimnaziju) - preslika
 3. Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (samo kandidati koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan RH)
 4. jedna (1) fotografije veličine 4 x 6 cm (crno-bijele ili u boji)
 5. preslika osobne iskaznice (obje strane)
 6. potvrda o uplati ukupnih troškova upisa
 7. potvrda o uplati školarine (samo za kandidati koji su već studirali ili su stranci)
 8. kemijska olovka.

Kandidati koji po prvi put upisuju preddiplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a prethodno su već bili upisani na neki preddiplomski studij u statusu redovnog studenta (na bilo kojem studijskom programu), prilikom upisa plaćaju punu školarinu za I. godinu preddiplomskog studija u iznosu 7.370,00 kuna.

Detaljan raspored upisa i sve važne informacije vezane za provedbu upisa biti će objavljeni 19. rujna 2018., nakon 18:00 h (za jesenski upisni rok) na mrežnoj stranici: http://www.ptfos.unios.hr

Sve dodatne obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 031/224-331; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Opis i program studijskog programa

 

Uvjeti upisa na preddiplomski studij

Uvjet za upis na studij je završena četverogodišnja srednja škola te položen obvezni dio državne mature.
Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju kategorija navedenih u sljedećoj tablici:

 

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) je sustav pomoću kojeg kandidati prijavljuju polaganje ispita državne mature i prijavljuju se za upis na odabrane studijske programe.

 

Dodatne detaljne informacije o postupku državne mature možete pronaći na mrežnim stranicama:

 

Prijave

Prijave za preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija odvijaju se istovremeno s odabirom ispita državne mature putem sustava NISpVU i to preko mrežne stranice: https://www.postani-student.hr/

Ovaj način prijave na preddiplomski studij vrijedi za:

 • maturante koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u 2017. godini,
 • pristupnici koji su mlađi od 25 godina, a srednjoškolsko obrazovanje su završili prije 2010.
 • strane državljane.

 

Sve dodatne obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 031/224-331, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., kao i na mrežnoj stranici: http://www.ptfos.unios.hr/upisi

 

Kontakt

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
F. Kuhača 20, 31000 Osijek
tel. 031/224 331
fax: 031/207 115
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web adresa: http://www.ptfos.unios.hr

Diplomski

Sveučilišni diplomski studiji
 
 
 
Program se izvodi sukladno potrebi a za iskaz interesa upisa zainteresirani kandidati mogu se javiti prodekanu za nastavu.
Informacija o izvođenju Programa bit će oglašena putem web stranice fakulteta.

Kontakt:
Prodekan za nastavu
prof.dr.sc. Daniela Čačić Kenjerić
Tel: 031 224 332
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Diplomski sveučilišni studiji:

 

Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na svojoj X. redovitoj sjednici, ak. god. 2017./2018., održane 12. srpnja 2018, donijelo je Odluku o uvjetima upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2018./2019.  

 

Uvjeti upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2018./2019.

 

PRIJAVE ZA UPIS

Pravo prijave za upis na diplomske sveučilišne studije Prehrambeno inženjerstvo, Procesno inženjerstvo i Znanost o hrani i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek imaju osobe koje su završile:

 • odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz područja Biotehničke znanosti, polja Prehrambena tehnologija i Biotehnologija (vrijedi za sve diplomske studije), odnosno polja Nutricionizam (vrijedi samo za diplomski studij Znanost o hrani i nutricionizam)
 • neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz područja:
  • Biotehničkih znanosti, polja Poljoprivreda/agronomija (osim studija agrarne ekonomike i mehanizacije)
  • Tehničkih znanosti, polja Temeljne tehničke znanosti i polja Kemijsko inženjerstvo
  • Interdisciplinarnih područja znanosti, studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
  • Prirodnih znanosti, polja Kemija i polja Biologija
 • Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uz stjecanje 30 ECTS bodova.

 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK I UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ:

 • za pristupnike koji su završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij i Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek obavljati će se u razdoblju od 17. do 26. rujna 2018. u skladu s Natječajem za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija u akademskoj godini 2018./2019., kojeg raspisuje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u privitku) 
 • za pristupnike koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij prijave za upis na diplomski studij traju od 17. do 21. rujna 2018. a pristupnici uz prijavni obrazac prilažu slijedeću dokumentaciju:
 • domovnicu
 • rodni list
 • presliku osobne iskaznice
 • svjedodžbu/uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju
 • dopunsku ispravu ili prijepis ocjena
 • ovjerenu presliku nastavnog plana i programa završenog preddiplomskog studija

 

UVJETI UPISA

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija pristupnik stječe na temelju ostvarenih bodova na rang listi u okviru upisne kvote pojedinog studija pri čemu se rang liste formiraju na temelju razredbenog postupka.

Pristupnici koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij, a ostvarili su pravo upisa temeljem razredbenog postupka, diplomski studij mogu upisati uz upis razlikovnih predmeta u ovisnosti o završenom preddiplomskom studiju i programu diplomskog studija koji upisuju.

Razlikovne predmete pri upisu na diplomski studij određuje Povjerenstvo za preddiplomsku i diplomsku nastavu nakon uvida u natječajnu dokumentaciju pristupnika. Pristupnik koji upiše diplomski studij uz razlikovne predmete obavezan je participirati u troškovima izvođenja nastave i održavanja ispita razlikovnih predmeta u iznosu od 3.685,00 kuna.

Pristupnici koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij, a završili su i Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, diplomski studij mogu upisati bez upisa razlikovnih predmeta, ukoliko ostvare pravo upisa temeljem razredbenog postupka.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak se sastoji od: vrednovana/bodovanja postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju, trajanju preddiplomskog studija i kompatibilnosti završenog preddiplomskog studija, kako slijedi:

                                    broj bodova = (A + 3/B) + C +D

gdje je:

A –  težinski prosjek ocjena preddiplomskog studija izražen na tri decimale (suma umnožaka ocjena ispita i pripadajućih ECTS bodova svih predmeta podijeljena s ukupnim brojem ECTS bodova); ocjene ostvarene polaganjem ispita na Programu za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uzimaju se u obzir kod izračuna težinskog prosjeka

B –  vrijeme za koje je kandidat završio preddiplomski studij izraženo u godinama studiranja kao cijeli broj (npr. 3, 4, 5…)

C – faktor kompatibilnosti studija (za odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij C = 10; za neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij C = 7)  

D –  0,8 bodova za osobe koje su završile Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

 

TERMINI UPISA

Upisi pristupnika koji su temeljem razredbenog postupka ostvarili pravo upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija provodit će se 27. i 28. rujna 2018.

Ukupni troškovi upisa iznose 410,00 kn, a kandidati će ih moći  uplatiti na blagajni Fakulteta. Ukupni troškovi upisa uključuju:

 

UPISE KVOTE

 • diplomski sveučilišni studij Prehrambeno inženjerstvo:
  • 60 redovitih studenata
 • diplomski sveučilišni studij Procesno inženjerstvo:
  • 20 redovitih studenata
 • diplomski sveučilišni studij Znanost o hrani i nutricionizam:
  • 25 redovitih studenata

 

KONTAKT

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
F. Kuhača 18, 31000 Osijek
tel. 031/224 353
fax: 031/207 115
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web adresa: http://www.ptfos.unios.hr

 

Studiji

Od akademske 2005./2006. godine Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek provodi visoko obrazovanje na tri obrazovne razine na kojima izvodi nastavu prema nastavnim planovima i programima, koji su usklađenim sa srodnim fakultetima unutar EU prema Bolonjskoj deklaraciji, te upisuje studente na:

Shematski prikaz obrazovnih razina i vrsta studija, te akademskih naziva i akademskih stupnjeva, koji se stječu završetkom sveučilišnih studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek

upisi_2011