dr. sc. Ivana Tomac


 

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Prehrambena tehnologija

Znanstveno-nastavno zvanje: Asistent

Popis radova (CROSBI)

Kontakt

Adresa:
Franje Kuhača 18
 
31107 Osijek, CROATIA
tel:
031 224 346
fax:
031 207 115
email
Ivana.Tomac@ptfos.hr

eCVF

OSOBNI PODACI
 
 
Ime i prezime
Ivana Tomac
Adresa
Franje Kuhača 18, 31107 Osijek
Telefon
031/224-300
Telefaks
031/207-115
Elektronička pošta, Web adresa
ivana.tomac@ptfos.hr
Državljanstvo
Hrvatsko
Datum rođenja
31.05.1979.
Matični broj iz Upisnika znanstvenika
313586
   
.
 
RADNO ISKUSTVO
 
.
 
Datumi (od - do)
01.04.2011.  -
Ustanova zaposlenja
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera, Franje Kuhača 18, pp 709, HR-31000 Osijek
Naziv radnog mjesta
Asistent
Funkcija
Asistent
Područje rada
Fizikalna kemija,
Instrumentalne metode analize,
Instrumentalne metode II,
Inženjerska kemija
 
.  
Datumi (od - do)
01.04.2009. – 31.03.2011
Ustanova zaposlenja
Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, HR- Osijek
Naziv radnog mjesta
Agrokemijski laboratorij
Funkcija
Znanstveni novak
Područje rada
Rad na znanstveno – istraživačkom projektu
   
Datumi (od - do)
01.07.2008. – 31.03.2009
Ustanova zaposlenja
Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, HR- Osijek
Naziv radnog mjesta
Agrokemijski laboratorij
Funkcija
Stručni suradnik
Područje rada
Analiza sastava sirovina na slijedećim elektrokemijskim uređajima: HPLC, spektrofotometar, uređaj za određivanje udjela vlakana, uređaj za određivanja količine bjelančevina.
   
Datumi (od - do)
svibanj 2009.
Ustanova zaposlenja
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera, Franje Kuhača 18, pp 709, HR-31000 Osijek
Naziv radnog mjesta
Asistent
Funkcija
Vanjski suradnik
Područje rada
Edukacija studenata (laboratorijske vježbe), ocjenjivanje studenata (kolokvij)
   
Datumi (od - do)
04.07.2007. - 30.06.2008.
Ustanova zaposlenja
Saponia d.d. Osijek, M. Gupca 2, HR - Osijek
Naziv radnog mjesta
Institut, Razvoj tekućih detergenata
Funkcija
Asistent
Područje rada
Istraživanje i razvoj tekućih detergenata
   
Datumi (od - do)
Akademska godina 2007./2008.
Ustanova zaposlenja
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera, Franje Kuhača 18, pp 709, HR-31000 Osijek
Naziv radnog mjesta
Asistent
Funkcija
Vanjski suradnik
Područje rada
Edukacija studenata (laboratorijske vježbe), ocjenjivanje studenata (kolokvij)
   
Datumi (od - do)
15.12.2005. - 15.04.2007.
Ustanova zaposlenja
Ured državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji, Trg Lava Mirskog 1, HR - Osijek
Naziv radnog mjesta
Stručni suradnik
Funkcija
Vježbenik
Područje rada
Poslovi sanitarnog inspektora – nadzor nad zdravstvenom ispravnosti hrane, provedba mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće uporabe te uzorkovanje hrane i predmeta opće uporabe
   
ŠKOLOVANJE
 
.
 
Datum
2005. -
Mjesto
Osijek
Ustanova
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje
Prehrambeno inženjerstvo – poslijediplomski znanstveni studij
.  
Datum 1997. – 2004.
Mjesto Osijek
Ustanova Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Zvanje

Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije i procesnog inženjerstva

Tema diplomskog rada: ''Usporedba kakvoće jogurta u prahu dobivenog liofilizacijom i sušenjem raspršivanjem''

.  
USAVRŠAVANJE
 
   
Godina 01.08.2008. -
Mjesto Osijek
Ustanova Udruga Optimalnom težinom do zdravlja ''VAGA''
Područje Održavanje radionica o pravilnoj prehrani u osnovnim i srednjim školama, održavanje predavanja o važnosti pravilne prehrane kod sportaša rekreativaca
   
Godina 15.05.2007. - 15.06.2007.
Mjesto Bratislava, Slovačka
Ustanova Slovak Technical University in Bratislava (Tehničko sveučilište u Bratislavi, Slovačka)
Faculty of chemical and food engineering in Bratislava (Fakultet kemijskog i prehrambenog inženjerstva)
Institute of Analytical chemistry (Institut za analitičku kemiju)
CEEPUS Stipendija za studijsko usavršavanje u sklopu izrade doktorske disertacije
Područje Rad na AAS – u (atomski spektrometar), razvoj i primjena novih elektrokemijskih metoda na elektrokemijske uređaje (kulometrija, voltametrija, amperometrija), analiza hrane na teške metale, antioksidanse (askorbinska kiselina i polifenoli), određivanje ukupnih iona u anorganskim uzorcima
.  
Godina veljača 2002. - sbanj 2002.
Mjesto Veracruz, Meksiko
Ustanova Instituto Tecnológico de Veracruz , Mexico
Unidad de Investigacion y Desarrollo en Alimentos
Područje

Profesionalna razmjena studenata
Profesionalna praksa
Praktikant
Rad na znanstvenim projektima:

a) Usporedba kakvoće jogurta u prahu dobivenog liofilizacijom i sušenjem raspršivanjem

b) Optimalni uvjeti za proizvodnju piva

   
Godina kolovoz 2000.
Mjesto Osijek
Ustanova Ured državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji
Služba za društvene djelatnosti
Odsjek Sanitarne inspekcije
Osijek
Područje Stručna praksa
Praktikant
   
Godina 1999. - 2003.
Mjesto Osijek
Ustanova Prehrambeno tehnološki fakultet
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Katedra za primjenjenu kemiju i instrumentalne metode
Fizikalna kemija
Područje Demonstrator – stručna pomoć pri izvođenju laboratorijskih vježbi i kolokvija
Rad na elektrokemijskim instrumentima
   
OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 
.
 
Materinji jezik
Hrvatski
Strani jezici
 
Jezik
Engleski / Njemački / Španjolski / Talijanski
Govori
Izvrsno / Vrlo dobro / Osnovno / Osnovno
Piše
Izvrsno / Izvrsno / Dobro / Osnovno
Čita
Izvrsno / Izvrsno / Dobro / Osnovno
.
 
SOCIJALNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 
   
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
I.A.E.S.T.E. (UDRUGA ZA RAZMJENU STUDENATA TEHNIČKE STRUKE)
KOORDINATOR
   
TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

RAD S VEĆINOM MICROSOFT PROGRAMA ( MICROSOFT OFFICE), INTERNET, ORIGIN
   
OSTALE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
 
.
 
VOZAČKA DOZVOLA
B kategorije
 
 
DODATNI PODACI
 
   
PRIVITCI
Download eCVF

Nastavni rad

Nastavna djelatnost Predmet
Preddiplomski studij Fizikalna kemija,
  Instrumentalne metode analize
Diplomski studij Inženjerska kemija,
  Instrumentalne metode II