Katedra za prehranu

Znanstvena istraživanja i nastavni sadržaji unutar katedre usmjereni su na procjenu kakvoće prehrane ciljnih skupina i razvoj odgovarajućih instrumenata (npr. upitnika o učestalosti namirnica).
Na kolegijima u okviru katedre studenti stječu znanja o važnosti izbalansirane prehrane u zadovoljavanju potreba organizma, ali i u unaprijeđenju zdravlja, te smanjenju rizika obolijevanja od bolesti povezanih s prehranom. Opća znanja o izvorima hranjivih tvari i biološki važnih komponenata, u kombinaciji sa znanjima o anatomiji probavnog sustava i probavi hrane, te utjecaju funkcionalnih sastojaka prisutnih u hrani na organizam, pružaju mogućnost primjene u planiranju obroka za sve populacijske skupine. Studenti također stječu znanja o metodama za procjenu prehrane pojedinaca i skupina.

Studenti će biti osposobljeni za:

  • procjenu povezanosti prehrane i zdravlja
  • procjenu stanja uhranjenosti pojedinaca i skupina
  • procjenu prehrambenog statusa pojedinaca i skupina
  • provedbu različitih metoda za procjenu prehrane
  • planiranje prehrane zdravih osoba svih dobnih skupina u skladu s važećim preporukama
  • planiranje prehrane bolesnih osoba

Predsjednica katedre:

izv. prof.. dr. sc. Ines Banjari

 

preddiplomski studij

diplomski studij

poslijediplomski studij