O predmetu

Funkcionalna hrana i dodaci prehrani.pdf

Ishodi učenja i način polaganja ispita

Funkcionalna hrana i dodaci prehrani_ishod.pdf

Konzultacije

 

Nastavnik/suradnik: prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić
Vrijeme: svaki radni dan od 8:00 do 9:00 sati
Prostorija: 36/18
Kontakt: daniela.kenjeric@ptfos.hr
Napomena: -

 

 
Nastavnik/suradnik: izv. prof. dr. sc. Ines Banjari
Vrijeme: svaki radni dan od 8:00 do 9:00 sati
Prostorija: 16/18
Kontakt: ibanjari@ptfos.hr
Napomena: -