O predmetu

Matematika I.pdf

Ishodi učenja i način polaganja ispita

Matematika I_ishod.pdf

Konzultacije

Nastavnik/suradnik: doc. dr. sc. Snježana Majstorović
Vrijeme: utorak, 10:30 h (nakon predavanja)
Kontakt:
smajstor@mathos.hr

 

Nastavnik/suradnik: dr. sc. Marija Miloloža Pandur, poslijedoktorand
  Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek: petak nakon auditornih vježbi (drugi termin prema dogovoru sa studentima)
  Odjel za matematiku: ponedjeljak, 8:00-9:00 h
Kontakt: mmiloloz@mathos.hr

 

Nastavnik/suradnik: Ivan Papić, mag. math., asistent
  Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek: petak, nakon auditornih vježbi
  Odjel za matematiku: petak, 12:00 h
Kontakt: ipapic@mathos.hr

 

Obavijesti

http://www.mathos.unios.hr/~mihaela/Matematika_1/