Projektni tim

Projektni tim - ProBioTech_

Projektni tim projekta “Razvoj inovativnog procesa biološke obrade poljoprivrednog otpada u proizvodnji bioplina – ProBioTech” čine: Marina Tišma /PTFOS/, Mirela Planinić /PTFOS/, Bojan Bajić /Inovacije i razvoj d.o.o./, Bruno Zelić /FKIT/, Ana Bucić-Kojić /PTFOS/, Sandra Budžaki /PTFOS/, Maja Babić /PTFOS/, Jelka Babić… više

30-11-2014