Organizacijski odbor 9. međunarodne konferencije VODA ZA SVE objavljuje:

(1) Natječaj za studentski rad na temu Svjetskog dana voda 2022

(2) Natječaj za studentsku fotografiju na temu Svjetskog dana voda 2022

 

 

 (1)  Natječaj za dodjelu nagrade za studentski rad na temu Svjetskog dana voda

Natječaj je otvoren do 5. svibnja 2022.

 

Organizacijski odbor 9. međunarodne konferencije VODA ZA SVE 2022. objavljuje

Natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji studentski rad na temu

Svjetskog dana voda

Organizacijski odbor Međunarodne konferencije VODA ZA SVE od 2011. godine, u suradnji sa srodnim sveučilišnim sastavnicama i gospodarskim subjektima, organizira Međunarodnu konferenciju VODA ZA SVE u cilju obilježavanja Svjetskog dana voda te okupljanja i razmjene iskustava znanstvenika i stručnjaka koji se u svom radu bave problematikom zaštite i očuvanja vodnog bogatstva, preradom i pročišćavanjem vode te drugim aspektima povezanosti vode i čovjeka.

Pozivamo studentice i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku da nam se pridruže obilježavanju Svjetskog dana voda 2022. godine prijavom svojih seminarskih radova na ovaj natječaj.

 

Pravila Natječaja

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi studentice i studenti i preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, svih znanstvenih i umjetničkih područja.

Na Natječaj studenti i studentice prijavljuju radove nastale kao sastavni dio studentskih obveza, a koje su pozitivno ocijenili njihovi nastavnici/e odnosno mentori/ce na njihovim matičnim fakultetima.

Za Nagradu se prijavljuje znanstveni, stručni ili umjetnički rad koji je nastao u pisanom ili izvedbenom obliku, uključujući seminarski i završni rad. Ako je riječ o radu u izvedbenom obliku, prijava na Natječaj mora sadržavati osvrt autora/autorice rada od najmanje 5 kartica u pisanom obliku uz dostavljenu prateću dokumentaciju.

Prema opsegu, rad koji se prijavljuje za Nagradu mora imati najmanje 15 kartica (22 500 znakova s prazninama).

Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti problematikom voda, pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanim uz temu, odgovarajućoj metodologiji i poznavanje stručne literature.

Za Nagradu se može prijaviti rad nastao kao rezultat rada jednog/jedne, a najviše tri studenta/studentice.

Prema odluci Organizacijskog odbora 9. međunarodne konferencije VODA ZA SVE 2022., Nagrada koja je predmet ovog Natječaja sastoji se od povelje i materijalne nagrade, a nagrađuju se najbolja tri rada (1. mjesto – 1.000,00 kn; 2. mjesto – 300 kn; 3. mjesto – 200 kn).

Prvonagrađeni rad će biti prezentiran na 9. međunarodnoj konferenciji VODA ZA SVE 2022. koja će se održati u Osijeku 19. i 20. svibnja 2022. na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Odluka o dodjeli Nagrade bit će objavljena najkasnije 15. svibnja 2022. godine na internetskoj stranici Konferencije (http://www.ptfos.unios.hr/voda/) i Facebook stranici Konferencije (https://www.facebook.com/WATER.FOR.ALL.CONFERENCE/).

 Na Natječaj studentice i studenti se prijavljuju osobno, a prijavnu dokumentaciju čine

  • POTVRDNI OBRAZAC (preuzimanje)
  • PRIJAVNI OBRAZAC (preuzimanje)
  • rad (elektronski oblik – Word ili PDF (Portable Document Format) koji se prijavljuje na Natječaj te po potrebi prateća dokumentacija za radove koji nisu nastali u pisanom obliku (snimka, fotografije, makete i ostala prikladna dokumentacija, uz obavezan pisani osvrt). Radovi u izvedbenom obliku trebaju biti dostavljeni i na CD-u odnosno DVD-u.

Rad i prijavnu dokumentaciju treba poslati na e-mail adresu Konferencije:

water.for.all.conference@gmail.com

uz naznaku „Natječaj VODA 2022 – studentski rad“

najkasnije do 5.5.2022. nakon toga datuma neće biti razmatrane.

Natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji studentski rad na temu Svjetskog dana voda provodi se u cilju popularizacije znanosti i unaprjeđenja kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Organizacijski odbor 9. međunarodne konferencije VODA ZA SVE 2022.

 

 

 

*****************************************************************

(2) Natječaj za dodjelu nagrade za najljepšu studentsku fotografiju na temu VODA

Natječaj je otvoren do 5. svibnja 2022.

Organizacijski odbor 9. međunarodne konferencije VODA ZA SVE 2022. objavljuje

Natječaj za dodjelu nagrade za najljepšu studentsku fotografiju na temu VODA

Organizacijski odbor Međunarodne konferencije VODA ZA SVE od 2011. godine, u suradnji sa srodnim sveučilišnim sastavnicama i gospodarskim subjektima, organizira Međunarodnu konferenciju VODA ZA SVE u cilju obilježavanja Svjetskog dana voda te okupljanja i razmjene iskustava znanstvenika i stručnjaka koji se u svom radu bave problematikom zaštite i očuvanja vodnog bogatstva, preradom i pročišćavanjem vode te drugim aspektima povezanosti vode i čovjeka.

Pozivamo studentice i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kreativce i ljubitelje fotografije, da nam se pridruže u radu konferencije prijavom svojih fotografija na ovaj Natječaj.

Pravila Natječaja

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi studentice i studenti i preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, svih znanstvenih i umjetničkih područja.

Na Natječaj studenti i studentice prijavljuju fotografije s tematikom vode.

Fotografije trebaju biti isključivo u digitalnom obliku, u JPG formatu, rezolucije ne manje od 300 dpi (2 megapiksela) te ne smiju sadržavati tekstualne poruke niti potpise.

Neistinite montaže ne primamo, a fotografije koje ne udovoljavaju tehničkim propozicijama neće biti prihvaćene.

Natjecatelj/ica-autor/ica osobno je odgovoran/a za prikazani motiv na fotografiji te materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči da ne postoje prava trećih osoba i da će sve eventualne zahtjeve trećih osoba rješavati osobno i bez dodatne naknade po organizatora ovog Natječaja.

Autor fotografija poslanih na ovaj Natječaj prepušta ostvarivanje autorskog prava u dijelu reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti dostavljenih fotografija Organizacijskom odboru 9. međunarodne konferencije VODA ZA SVE 2022. vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno, u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom mediju u svrhu promidžbe navedene Konferencije te se za takovo korištenje autorskog djela odriče honorara u bilo kojem obliku kao i prava na potraživanje autorske naknade.

Pri svakom korištenju fotografija iz ovog Natječaja Organizacijski odbor se obvezuje naznačiti autora.

Na ovaj Natječaj svaki student može prijaviti najviše tri fotografije.

Prema odluci Organizacijskog odbora 9. međunarodne konferencije VODA ZA SVE 2022 Nagrada koja je predmet ovog Natječaja sastoji se od povelje i materijalne nagrade, a nagrađuju se tri najljepše fotografije (1. mjesto – 500 kn; 2. mjesto – 300 kn; 3. mjesto 200 kn), dok će se najboljih dvadeset fotografija izložiti tijekom održavanja 9. međunarodne konferencije VODA ZA SVE 2022, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, 19. i 20. svibnja 2022. u Osijeku.

Odluka o dodjeli Nagrade bit će objavljena najkasnije 15. svibnja 2022. godine na internetskoj stranici Konferencije (http://www.ptfos.unios.hr/voda/) i Facebook stranici Konferencije (https://www.facebook.com/WATER.FOR.ALL.CONFERENCE/).

Fotografije treba poslati na elektronsku adresu Konferencije:

water.for.all.conference@gmail.com

uz naznaku „Natječaj VODA 2022. – studentska fotografija“

Uz fotografiju je potrebno dostaviti i osobne podatke autora: ime i prezime autora, fakultet i godina studija, broj mobitela.

Rok: 5.5.2022.  (do 23:59 / GMT +1).

Prijave pristigle nakon toga datuma neće biti razmatrane.

Natječaj za dodjelu Nagrade za najljepšu studentsku fotografiju na temu VODA provodi se u cilju popularizacije grana znanosti koje se bave očuvanjem vodnog bogatstva Republike Hrvatske.

Organizacijski odbor 9. međunarodne konferencije VODA ZA SVE 2022.