Organizacijski odbor

Mirna Habuda-Stanić (predsjednica), Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (HR)

Jurislav Babić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (HR)

Ivo Bašić, JU „Park prirode Kopački rit“ (HR)

Sabina Begić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli (BiH)

Tomislav Bogdanović, Ekološka udruga Eko-Karašica (HR)

Amra Bratovčić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli (BiH)

Bruno Cvetković, International Federation for Environmental Health (IFEH, HR)

Sead Ćatić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli (BiH)

Damir Dekanić, Vukovarsko-srijemska županija (HR)

Jelena Đugum, Ministarstvo poljoprivrede (HR)

Bojan Đurin, Sveučilište Sjever (HR)

Zoran Đuroković, Hrvatske vode d.d. (HR)

Marko Eljuga, Vodovod-Osijek d.o.o. (HR)

Dajana Gašo-Sokač, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (HR)

Vlado Guberac, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku (HR)

Nevenko Herceg, Sveučilište u Mostaru (BiH)

Jasmina Ibrahimpašić, Univerzitet u Bihaću (BiH)

Anita Lalić, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru (BiH)

Ivana Lauš, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (HR)

Elvira Kovač Andrić, Odjel za kemiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (HR)

Dragan Kovačević, Hrvatska gospodarska komora (HR)

Željko Kovačević, Hrvatske vode VGO Osijek (HR)

Dajana Kučić Grgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (HR) 

Helga Medić, European Hygienic & Design Group (EHEDG, HR)

Davor Mikulić, JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području OBŽ (HR)

Susana Paixao, International Federation for Environmental Health (IFEH, PT)

Aysegul Pala, Dokuz Eylul University (TR)

Arzija Pašalić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu (BiH)

Mara Pavelić, Hrvatsko društvo za zaštitu voda (HR)

Marinko Pleština, Gospodarska interesna udruga proizvođača pića Hrvatske (HR)

Dragana Pnjak, Miholjački vodovod d.o.o. (HR)

Brigita Popović, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (HR)

Anita Ptiček Siročić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (HR)

Željka Romić, Vodovod-Osijek d.o.o. (HR)

Vlatko Rožac, Danube Parks (HR)

Darja Sokolić, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HR)

Hrvoje Sučić, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije (HR)

Mario Šiljeg, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  (HR)

Drago Šubarić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (HR)

Nataša Turić, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije (HR)

Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (HR) 

Damir Varevac, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek (HR)

Lidija Tadić, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek (HR)

Krunoslav Zmaić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (HR)

Tanja Žuna Pfeiffer, Odjel za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (HR)

Znanstveni odbor

Mirna Habuda-Stanić (predsjednica), Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (HR)

Jasmina Agbaba, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu (SRB)

Sabina Begić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli (BiH)

Valentina Bušić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (HR)

Tomislav Bogdanović, Ekološka udruga Eko-Karašica (HR)

Amra Bratovčić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli (BiH)

Dario Brdarić, International Federation for Environmental Health (IFEH, HR)

Bruno Cvetković, Međunarodna federacija za zdravlje i ekologiju (IFEH)

Mirjana Čurlin, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (HR)

Juan Carlos Durán-Álvarez, Universidad Nacional Autónoma de México (MX)

Dajana Gašo-Sokač, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (HR)

Ana Gavrilović, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (HR)

Nevenko Herceg, Sveučilište u Mostaru (BiH)

Jasmina Ibrahimpašić, Univerzitet u Bihaću (BiH)

Hrvoje Juretić, Fakultet strojarstva i brodogradnje (HR)

Stela Jokić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (HR)

Adela Krivohlavek, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (HR)

Ljiljana Krstin, Odjel za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (HR)

Anita Lalić, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru (BiH)

Tibela Landeka Dragičević, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (HR)

Adam Lillicrap, Norwegian Institute for Water Research (NO)

Davor Ljubas, Fakultet strojarstva i brodogradnje (HR)

Daniel Maestro, Zavod za javno zdravstvo FBiH (BiH)

Damir Magdić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (HR)

Marin Matošić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (HR)

Helga Medić, Europsko udruženje za higijensko inženjerstvo i dizajn (EHEDG)

Enrih Merdić, Odjel za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (HR)

Jasna Nemčić-Jurec, Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (HR)

Gabrijel Ondrašek, Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu (HR)

Aysegul Pala, Dokuz Eylul University of İzmir (TR)

Arzija Pašalić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu (BiH)

Oliver Pavlović, Klinički bolnički centar Osijek (HR)

Dragica Pavlović, Dom zdravlja Osijek (HR)

Nikola Sakač, Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet (HR)

Vera Santo (HR)

Mika Sillanpää, King Saud University (KSA)

Delia Teresa Sponza, Dokuz Eylul University of İzmir (TR)

Svjetlana Stanić-Koštroman, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru (BiH)

Marija Stjepanović, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (HR)

Filip Stević, Odjel za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (HR)

Marina Šantić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (HR)

Indira Šestan, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli (BiH)

Mario Šiljeg, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (HR)

Jasna Šoštarić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (HR)

Marija Šperac, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek (HR)

Nataša Turić, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije (HR)

Maja Turk-Sekulić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu (SRB)

Magdalena Ujević Bošnjak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HR)

Natalija Velić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (HR)

Darija Vukić Lušić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (HR)

Dražen Vouk, Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu (HR)

Lidija Tadić, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek (HR)