Prof. dr. sc. Dragan Kovačević

natrag

ŽIVOTOPIS

 

 

Prof. dr. sc. Dragan Kovačević je rođen 1968. u Osijeku.

Obrazovanje

1992. diplomirao je 22. 09. na PBF-Zagreb s prosječnom ocjenom 4,85 na temi: "Određivanje toplinske difuzivnosti surimija diferencijalnom termičkom analizom (DTA)";
1994. magistrirao je 22. 02. na PBF-Zagreb s prosječnom ocjenom 5,00 na temi: "Djelovanje krioprotektora na termofizikalna svojstva surimija";
1997. doktorirao je 12. 01. na PBF-Zagreb na temi: "Određivanje termofizikalnih svojstava smrznute hrane".

 
Politička karijera

1990. sudjelovao u osnivanju ogranaka HDZ-a u Slavoniji;
1995. član Poglavarstva Osječko-baranjske županije;
1995. – 1999. zastupnik u Zastupničkom domu Hrvatskoga sabora;
1996. – 2000. član Glavnog tajništva i središnjih tijela HDZ-a;
1996. – 1999. predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo, razvitak i obnovu;
2004. – 2008. državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i koordinator za pregovore s EU iz poglavlja 11 - Poljoprivreda i ruralni razvitak;
2005. – 2011. predsjednik gradske organizacije HDZ-a grada Osijeka;
2005. -  2011. član Središnjeg odbora HDZ-a;
2007. -  2012. vijećnik u Gradskom vijeću grada Osijeka;
2009. predsjednik Gradskog vijeća grada Osijeka;
2008. -  2011.  zastupnik u Zastupničkom domu Hrvatskoga sabora;
2008. -  2011. predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo;

Profesionalna karijera

1992. – 1994. asistent na PBF-Zagreb;
1994. stručni suradnik u IPK Osijek d.d.;
1994. – 1996. pročelnik Ureda za obnovu Osječko-baranjske županije;
1997. – 1998. predsjednik uprave IPK Osijek d.d.;
1999. – 2003. docent (izbor: 19. 07. 1999.) – predmetni nastavnik na PTF-Osijek;
2003. – 2006. izvanredni profesor (izbor: 21. 01. 2003.) – predmetni nastavnik i  predstojnik katedre za „Kemiju i tehnologiju mesa i ribe“ na PTF – Osijek;
2006. –  2011. redoviti profesor (izbor: 31. 05. 2006.) – predmetni nastavnik i  predstojnik "Katedre za tehnologiju mesa i ribe" i "Katedre za ekonomiku prehrambene industrije“ na PTF-Osijek;
2010. - * voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija: „Tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda“ na PTF-Osijek;
2011. - * redoviti profesor u trajnom zvanju (izbor: 11. 04. 2011.) – predmetni nastavnik i predstojnik "Katedre za tehnologiju mesa i ribe" na PTF Osijek;

http://www.ptfos.hr
(Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku)

Znanstveni  rad

1992. upisan je u registar znanstvenika (MB 198412). Izbor u znanstveno-nastavno zvanje proveden je u znanstvenom području: (4.) Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: (4.05.) Prehrambena tehnologija, grani: (4.05.01.) inženjerstvo. Uže područje znanstvenog rada su razvitak mjernih metoda i uređaja za određivanje termofizikalnih svojstava hrane, matematičko modeliranje nestacionarnih procesa u prehrambenoj tehnologiji te razvitak tehnologija tradicionalnih mesnih proizvoda.

Sudjelovao je u realizaciji nekoliko znanstvenih projekata te je od 2002. do 2007. bio voditelj projekta MZT: «0113008 Optimiranje i modeliranje procesa zamrzavanja hrane». Bio je član znanstvenih i organizacijskih odbora nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova. Na nekoliko desetaka međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova sudjelovao je kao pozvani predavač, plenarni predavač ili putem postera. Član je uredništva znanstvenih časopisa: „Croatian Journal of Food Science and Technology“ i čaospisa „Meso“.

Publikacije

Autor je 3 knjige od čega dvije u kategoriji sveučilišnog udžbenika: „Kemija i tehnologiija mesa i ribe“ (2001.), „Hrvatski gospodarski labirint“ (2003.) i „Sirovine prehrambene industrije (meso i riba) “ (2004.). Koautor je 2 interne skripte: „Sirovine prehrambene industrije – animalni dio“, te „Matematičko modeliranje i vođenje industrijskih procesa“. Publicirao je nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova iz područja prehrambene tehnologije i ekonomije. Sažeci knjiga i radova te njihova kategorizacija u međunarodnom sustavu publiciranja i indeksiranja za razdoblje od 1997. godine prikazana je u nacionalnoj znanstvenoj bibliografiji;

http://bib.irb.hr
(Nacionalna znanstvena bibliografija)Članstva

Član je Hrvatskog društva kemijskih inženjera (HDKI) te Tehničkog odbora Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Odlikovanja i nagrade

9. siječnja 1991. nagrada Rektora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku;
28. ožujka 1991. sveučilišna stipendija;
16. svibnja 1991. stipendija Saveznog ministarstva za znanost i istraživanje Republike Austrije;
13. srpnja 1994. stipendija Saveznog ministarstva za znanost i istraživanje Republike Austrije;
28. 5. 1996. Red hrvatskog pletera;
15. 5. 1996. Spomenica Domovinskog rata;
15. 1. 1998. Spomen-medalja Vukovar.
2002. za doprinos razvoju fakulteta nagrađen je Plaketom PTF-Osijek;