Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Prehrambeno–tehnološkog fakulteta Osijek. Copyright © 2020 Bio4Feed